RAPIDE Hurtigfoldeport EAG01050

Dato: 10 Feb 2021

Vi er en del av en konfliktfylt verden, der det nå er slik at en bil eller lastebil kan bli til et våpen i feil hender. Derfor er objektsikring blitt et tema som får stadig mer fokus – nemlig hvordan vi kan gjøre objekter og verdier utilgjengelige for angrep med kjøretøy eller annen form for forsering

Objektsikring skal i utgangspunktet ikke forhindre dødsfall. Denne sikringen har som formål å gjøre det vanskelig å gjennomføre et angrep. Dette kan vi oppnå ved å f.eks etablere avsperringer som hindrer innkjøring. Eksempler på slike avsperringer kan være PAS68-sertifiserte hurtigfoldeporter, skyve- og svingporter.

I visse tilfeller vil vandalsikre og kulesikre porter være tilstrekkelig, i andre må PAS68-sertifiserte produkter til. Og kanskje det av og til kombinasjonen av disse to. Vi i Garda Sikring jobber kontinuerlig med utvikling for å kunne tilby de beste produktene til våre kunder.

Les mer om våre produkter her.