PSB® gjennomlokkingsarmering – løsningen som blir standard

Dato: 11 Aug 2021

Dette produktet ser vi blir standard hos alle som prøver det. Betydelig besparelse i materialkost, arbeidstid, kran og konsulenthonorar. Man kan også utnytte produktet til å lage slankere dekker og søyler, samt mindre fundamenter.

PSB® gjennomlokkingsarmering kan brukes i ulike typer dekkesystemer og monteringssituasjoner. PSB® elementer består av doble ankerhoder, sveist til et ikke-bærende flattstål. Leveres som skinner med 2 eller 3 anker for å ha nødvendig armering, eller som komplette skinner med minst 10 anker. Elementer er produsert individuelt i henhold til statiske krav. Ettersom de integreres helt i betongkonstruksjoner, er det et ideelt armeringssystem der skjærarmering (PSB® eller PSB®-S) kan brukes til monolittiske, slanke konstruksjoner, eller flatdekker generelt.


Referanseprosjekter Peikko Norge AS

EDENS HAGE, NYBYGG FOR HØGSKOLEN

EDENS HAGE, NYBYGG FOR HØGSKOLEN

Nybygg | Bergen | 330 Mnok

Nybygg av kontorbygg i Bergen på 5 etasjer hvor den ene etasjen er under bakk...