PSB® gjennomlokkingsarmering — Armering til forsterkning av betongdekket i søyletrykksonen

Dato: 31 Okt 2019

PSB® gjennomlokkingsarmering er et ETA-godkjent system som gir den høyeste kapasiteten på markedet. PSB® elementer tilbyr enkle og pålitelige løsninger mot gjennomlokking og skjærbrudd i dekker, fundamenter, vegger og bjelker ved å øke deres kapasiteter.

PSB® gjennomlokkingsarmering kan brukes i ulike typer dekkesystemer og monteringssituasjoner. PSB® elementer består av doble ankerhoder, sveist til et ikke-bærende flattstål. Leveres som skinner med 2 eller 3 anker for å ha nødvendig armering, eller som komplette skinner med minst 10 anker. Elementer er produsert individuelt i henhold til statiske krav. Ettersom de integreres helt i betongkonstruksjoner, er det et ideelt armeringssystem der skjærarmering (PSB® eller PSB®-S) kan brukes til monolittiske, slanke konstruksjoner, eller flatdekker generelt.


Referanseprosjekter fra Peikko Norge AS

EDENS HAGE, NYBYGG FOR HØGSKOLEN

EDENS HAGE, NYBYGG FOR HØGSKOLEN

Nybygg | Bergen | 330 Mnok

Nybygg av kontorbygg i Bergen på 5 etasjer hvor den ene etasjen er under bakk...