Prefabrikkerte gulvfuger i stål

Dato: 15 Mai 2019

Prefabrikkerte gulvfuger for fritt bevegelige fuger med kantforsterkning og høy lastoverføring. Fugene overfører lasten gjennom fugen, mens den samtidig opptar langsgående kontraksjon og motvirker skader i skjøten.

FUGE ARMOURJOINT JUSTERBAR 8 MM DYBEL
ARMOURJOINT® er en gulvfuge designet spesielt for å møte de krevende behovene til dagens industrielle betonggulv. Fugen gir en kraftig forsterkning til platekanten ved hjelp av to solide kaldtrukne stålprofiler som hver er 10 mm tykk x 40 mm dyp.

FUGE SHIELDJOINT JUSTERBAR 8 MM DYBEL
SHIELDJOINT® er en selvstabiliserende gulvfuge som ikke krever noen form for fugemasse eller etterarbeid. SHIELDJOINT® er designet med en asymmetrisk topplate med bølgemønster for å sikre at hjulene til materiellhåndteringsutstyret alltid har kontakt med begge halvdeler ved overkjøring.

FUGE BH TIEPPO
TIEPPO BH benyttes som stenge- og riss-fuger i betongdekker. Toppen av profilen består av to kantforsterkninger av stål, med anker som sikrer god heft til betonggulvet. Når betongen krymper vil det oppstå et kontrollert riss i fugen. TIEPPO BH har ferdigmonterte dybler med ovale glidehylser.

FUGE H TIEPPO
Tieppo fuger benyttes som stenge og rissfuger i betongdekker. Toppen av profilen består av 2 kantforstekninger av stål med anker som sikrer god heft til betonggulvet. Når betongen krymper vil det bli et kontrollert riss i fugen. Tieppo H har 8 mm stålvinkler som tar opp skjærkreftene.

FUGE REPARASJONSFUGE TIEPPO P SIMPLE
Reparasjonsfuge for utbedring av krakelerte/skadede fuger i betonggulv. REPARASJONSFUGE TIEPPO P SIMPLE er designet for fuger i industrigulv som skal utsettes for store belastninger.

FUGE P TIEPPO DYBEL
Fuge P TIEPPO benyttes som stenge og rissfuge i betongdekker. Toppen av profilen består av et stål delt med bølgemønster som sikrer en vibrasjonsfri fuge.

Les vårt nyhetsbrev om gulvfuger HER

Mer informasjon HER

Kontakt oss – vi hjelper deg gjerne.

RØYKEN - hovedkontor
Paul Stalsberg
Salgssjef
M. +47 97 63 62 52
E. pst@haucon.no
OSLO
Åge Winger
Avdelingsleder
M. +47 94 50 77 4
E. awi@haucon.no
BERGEN
Ørjan Svendsen
Avdelingsleder
M. +47 92 43 99 98
E. osv@haucon.no
TRONDHEIM
Robert Krogstad
Daglig leder
M. +47 99 37 97 33
E. rkr@haucon.no
STAVANGER
Øystein Øyen
Avdelingsleder
M. +47 94 50 77 20
E. ooy@haucon.no
ÅLESUND
Roar Christensen
Daglig leder
M. +47 94 83 87 46
E. rch@haucon.no
HauCon Norge AS
Telefon: 31 30 25 00
E-post: post@haucon.no
www.haucon.no