Passiv brannsikring: - Det handler om å redde liv og verdier

Dato: 5 Aug 2020


Teknisk produktsjef Ingrid Kalstad arrangerer kurs i riktig bruk av produkter og oppbygging av systemer for brannsikring.

- I motsetning til aktiv brannsikring og faktisk slukking av brann, handler passiv brannsikring i stor grad om å forsinke spredning av brann, forklarer Ingrid Kalstad.

Kalstad er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi fra NTNU. Hun jobber til daglig som teknisk produktsjef i Sika Norge AS og har det tekniske ansvaret for Sikas satsning innenfor passiv brannsikring.

- Ved å seksjonere bygninger og skape såkalte brannceller, er det mulig å forsinke spredning av varme og ild, og begrense skadeomfanget av brann betydelig. Riktig bruk av passiv brannbeskyttelse gjør at brannen utvikler seg saktere. Dette gir bedre tid til å evakuere bygningen, og forenkler slukningsarbeidet, sier Kalstad.

Sika Norge tilbyr løsninger og produkter for brannsikring av konstruksjoner til næringsbygg, hoteller og offentlige bygninger, samt for tunneler. Passiv brannsikring i forbindelse med planlegging og oppføring av nybygg, innebærer riktige materialvalg for gulv og vegger, vindu og dører. Brannhemmende fugemasser, brannplater, bunnfyllingslister, rørstrupere, rørmansjetter og isolasjonsmaterialer muliggjør bygging av tryggere bygninger og infrastruktur.

- Verdien av gode brannsikringstiltak ved planlegging og oppføring av nye bygg og anlegg kan ikke overdrives, sier Kalstad og minner om at det handler om å redde liv og verdier.

 

Ønsker du mer informasjon: Finn alt av dokumentasjon og brosjyrer her: https://nor.sika.com/no/losninger-innen-bygg/ferdigstille/sika-passiv-brannsikring/Hvorfor-Sika-Passiv-Brannsikring.html


Brannsikringstiltak satt i system - Brannklasser og krav


Sika tilbyr kurs og opplæring i riktig bruk av produkter og oppbygging av systemer til kunder, installatører og forhandlere. Kalstad er selv kursansvarlig.

- Innenfor passiv brannsikring opererer man med krav til brannmotstand som forteller hvor lenge man skal kunne være trygg ved en eventuell brann, forklarer Kalstad.

- EI60 betyr for eksempel at brannsikringen skal holde i minst 60 minutter før varme og ild sprer seg. Hvilke krav som gjelder hvor, avhenger av risikoklasse og brannklasse.

Ved branntesting evalueres produkter og materialers reaksjoner på brann, og systemer - altså hele bygningselementers - evne til å motstå overføring av varme og flammer fra én seksjon til en annen.

- Det vil si at det ikke er tilstrekkelig å vurdere enkelte materialer, produkter og komponenter hver for seg, sier Kalstad og understreker at det er nødvendig å teste og vurdere hele seksjonen eller systemet som en helhet.

Sika har gjennomført testing av svært mange standard systemer med lineære fuger og gjennomføringer. Disse er beskrevet i Sikas brukerhåndbok for passiv brannsikring. Testing og klassifisering av brannsikringstiltak følger europeiske standarder og er regulerte prosesser med strenge regler og standarder.

Kurs i passiv brannsikring


Sika Norge tilbyr et komplett sortiment innen passiv brannsikring som oppfyller de nyeste relevante standardene, og kan brukes til et bredt spekter av brannsikringstiltak

Kalstad bekrefter at passiv brannsikring oppleves som et krevende tema for mange, og flere aktører velger å sette bort jobben til spesialister.

- Dette forsterkes ytterligere av viktigheten av å gjøre alt riktig, både byggeteknisk og i forhold til forsikring og garantier.

Sika tilbyr derfor kurs og opplæring i riktig bruk av produkter og oppbygging av systemer til kunder, installatører og forhandlere. Kalstad er selv kursansvarlig:

- På kurset gjennomgås teori og praksis med aktuelle case-oppgaver fra vår omfattende brukerhåndbok, med detaljerte illustrasjoner og tilhørende videomateriale.

- Vi har mye fokus på riktig bruk av produkter, forklarer Kalstad. Ettersom produktene er testet og godkjent for bruk i ett system, vil riktig bruk være en forutsetning for at brannsikringen fungerer som det skal.

Sika Norge tilbyr samarbeidspartnere å ta kontakt på spørsmål dersom de lurer på noe. De tilbyr råd om bruk og beste praksis til alle som behøver det. Dersom kundene ikke finner en passende løsning for brannsikring i brukerhåndboken har Sika branneksperter i Sveits som kan vurdere systemet og foreslå passende løsninger.

 

Les mer om Sika Passiv Brannsikring her: https://nor.sika.com/no/losninger-innen-bygg/ferdigstille/sika-passiv-brannsikring.html