Pas68 – En sertifisering som er viktig for deg og meg

Dato: 7 Apr 2019

Bildet: Torget utenfor Drammen Stasjon

Objekt- og terrorsikring var et tema som ble mye diskutert i mediene høsten 2018. Temaet bør ikke være mindre aktuelt i dag. Sikring av mennesker og verdier bør være i fokus, og ønsket om å gjøre Norge til et trygt sted å være er helt klart viktig. Alle må bidra til å skape en sikker nasjon.

I dagens samfunn er det mangelfull oversikt over risiko og avhengigheter, og ulike sikringstiltak ses ikke i sammenheng. Man kan aldri sikre seg hundre prosent mot at noen ønsker å påføre andre skade, men gode sikringstiltak kan begrense skadeomfanget betydelig. For eksempel kan sårbarheter ved fysiske tredje parts lokasjoner gi direkte tilgang til logiske systemer og omvendt. Den nye Sikkerhetsloven som ble gjeldende fra 1.1.2019 påpeker dette.

Et fokus på et stadig mer komplekst og omfattende sårbarhetsbilde bidrar til økt risiko. Og forebyggende sikkerhetsarbeid. Porter, pullerter og annen fysisk sikring bør i høyest mulig grad være tilpasset omgivelsene, og danne et naturlig og mykt inntrykk. Sikring kan etableres uten at det går utover frihet og samtidig ikke bidra til å spre frykt!

I visse tilfeller vil vandalsikre og kulesikre porter være tilstrekkelig, i andre må PAS68-sertifiserte produkter til. Og kanskje det beste; kombinasjonen av disse to.