Tråkkheller

Tråkkheller

Tråkkheller

Kvadratiske eller rektangulære heller som er råhogget (røffe kanter).
De produseres i standardmålene 40x40 cm, 40x60 cm, 50x50 cm i tykkelse 25-40 mm og 60x80 cm, 80x120 cm i tykkelse 30-50 mm. Primært et uteprodukt som legges i sand eller støp.

Produktbrosjyre
Produktblad - Trollheimen
Produktblad - Oppdal Mørk
Produktblad - Mørk Golan

Relaterte produkter

Små bruddheller

Små bruddheller

Produseres i tykkelse 10-20, 20–30 og 30-40 mm og har et minstemål på 0,07 m2...


Mellomstore bruddheller

Mellomstore bruddheller

produseres i fem sorteringer i tykkelsene 5-10, 10-20, 20-30, 30-40 og 40-60 mm.


Store bruddheller

Store bruddheller

produseres i tre sorteringer med en minimumsstørrelse på 0,5 m2. 20-30, 30-40...


Ekstra store bruddheller

Ekstra store bruddheller

Over 1 m2 60–140 mm tykk. Denne typen legges i sand og er et uteprodukt.