Oppdal Sten

Oppdal Sten AS ble stiftet i 1993, da under navnet Hjerkinn Oppdal Sten AS. Det var liten aktivitet de første årene. Høsten 1997 vedtok styret at bedriften skulle ekspandere og Geir S. Jacobsen ble ansatt som ny daglig leder i 1998. Det var da ca. 10 ansatte i bedriften. Samme år ble tomten og produksjonslokalet i Kåsvegen kjøpt.

Les mer


Produkter Oppdal Sten

Små bruddheller

Små bruddheller

Produseres i tykkelse 10-20, 20–30 og 30-40 mm og har et minstemål på 0,07 m2...


Mellomstore bruddheller

Mellomstore bruddheller

produseres i fem sorteringer i tykkelsene 5-10, 10-20, 20-30, 30-40 og 40-60 mm.


Store bruddheller

Store bruddheller

produseres i tre sorteringer med en minimumsstørrelse på 0,5 m2. 20-30, 30-40...


Ekstra store bruddheller

Ekstra store bruddheller

Over 1 m2 60–140 mm tykk. Denne typen legges i sand og er et uteprodukt.


Forblending vegg små

Forblending vegg små

Produseres i tykkelsen 5-15 mm. Dette er et produkt som både kan brukes inne ...


Rustikk forblending

Rustikk forblending

Leveres i tykkelse 15–30 mm. Det er et røft produkt som gir et rustikk preg o...


Gulvbrudd

Gulvbrudd

Produseres i tykkelse 10-20 mm. Minstemålet for gulvbrudd er 0,25 m2. De legg...


Flis

Flis

Med naturplan produseres i fallende lengder i tykkelse 10-20 mm og 20-30 mm.


Flis slipt, Oppdal Mørk Golan eller Oppdal Trollheimen

Flis slipt, Oppdal Mørk Golan eller Oppdal Trollheimen

Overflate i fallende lengder, kalibrert tykkelse 10 mm. Standardbredde 30 cm....


Flis børstet, Oppdal Mørk Golan eller Oppdal Trollheimen

Flis børstet, Oppdal Mørk Golan eller Oppdal Trollheimen

Overflate i fallende lengder, kalibrert tykkelse 10 mm.


Trappetrinn

Trappetrinn

Produseres i fallende lengder i standardbreddene 30, 32,5, 35, 40 og 50 cm i ...


Terrengtrinn

Terrengtrinn

Standard tykkelse 130-180 mm tykkelse, dybde 35 cm. Lengder fra 80 cm.


Peisplater, ovnsunderlag og gulvheller

Peisplater, ovnsunderlag og gulvheller

Produseres etter kundens ønske. Da etter mål eller maler (må være eksakte). K...


Avdekning

Avdekning

Produseres på bestemte mål og tykkelse etter kundens ønske. Kunden har også v...


Belegning

Belegning

Produseres i fallende lengder i standardbreddene er 30, 40, 50 og 60 cm og i ...


Tråkkheller

Tråkkheller

Kvadratiske eller rektangulære heller som er råhogget (røffe kanter).


Sålbenk

Sålbenk

Vindusbrett og opptrinn produseres i fallende lengder eller på bestemte mål e...


Pipeheller

Pipeheller

Produseres på standardmål og etter kundens ønske i tykkelse: fra 20-50 mm.


Skifermurstein

Skifermurstein

Produseres i flere varianter. 5-8 cm i dybde i tykkelse 30-60 mm, 4-11cm i dy...


Tørrmur med naturkant

Tørrmur med naturkant

Produseres i Oppdal Mørk og har 5 sorteringer, de produseres i dybdene 3-6 cm...


Tørrmur med hugget

Tørrmur med hugget

Kant produseres i dybdene 10-20 cm og 15-30 cm. Disse kan gjerne kombineres m...


Murblokk

Murblokk

Produseres kun i Mørk Oppdal med natturkant eller med borhull i viskant.


Benkeplater

Benkeplater

I Oppdal Mørk Golan og Oppdal Trollheimen. Produseres i tykkelse 30 mm.