Olimb-fokus på fornying av kummer

Bildet: Ved å bruke skreddersydde kummer fra Vertiliner tilpasses hver enkelt kum fra bunn og opp til kjegle. Nøyaktig innmåling er helt avgjørende for et godt resultat når kummer skal rehabiliteres, understreker salgssjef i Olimb Rørfornying AS, Svein Rune Myhre.

-Vi har alltid hatt fokus på fornying av kummer, og sett på kummer som en del av det totale ledningsnettet. Kumrenovering har lenge vært et glemt kapittel hos kommuner og interkommunale selskaper, men nå har dette endret seg.

Det mener salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein-Rune Myhre. Olimb er det selskapet i Norge som har utført flest kumrenoveringer totalt sett, og har nå utvidet sitt utvalg av produkter og metoder til også å inkludere produkter fra tyske Vertiliner for å kunne utføre renovering på de mange ulike kummene som eksisterer i VA-Norge.
-Olimb har som mål å levere en totalpakke innen NoDig. Det betyr en enda sterkere satsing også på kumrehabilitering, der budskapet til kommunene er at med Olimb på plass kan alle oppdrag utføres av èn og samme entreprenør, sier Myhre.

Må unngå forurensning
-Viktigheten av god hydraulikk i kumrenner og at bunnen i kummene fungerer er svært viktig. Det sier det seg selv at vi også må ha tette kummer for å unngå miljøforurensing. Tette kummer opp til kumlokk betyr en totalrenovering av kummene, og det er dette vi nå ønsker å tilby norske kommuner, sier han.
Her handler det om å forhindre både innlekking og utlekking. Innlekking betyr større belastning på renseanleggene, mens utlekking kan forurense naturen.
En kum er viktig, - for det er her VA-operatørene lett kan komme til med inspeksjon av tilstanden på tilstøtende avløpsrør. Da er det viktig at kummen har ei renne som er lang nok til å få ned et rørinspeksjonskamera. Det er liten hensikt å ha kummer som ikke fungerer. Da kommer heller ikke spyle-operatørene til dersom det skulle oppstå en forstoppelse.

Høyverdig betong
Den tradisjonelle måten å rehabilitere en kum på er å benytte høyverdig og ekspanderende betong som tåler sulfater og alt som går gjennom et kloakkrør. Å lage gode forskalinger og renner i en kum betegner Myhre som et håndverk.
-Ved renovering er det viktig for oss å etablere en godt fungerende renne gjennom kummen med en fin kurvatur. Vi skal dessuten ta hensyn til vinkler og høyder på sidegrenene for å etablere en best mulig hydraulikk.

Lettvinte løsninger
Svein Rune Myhre advarer mot lettvinte løsninger der overflaten i en kum slammes eller pusses, slik at den ser fin ut. Det vil ikke ta lang tid før en slik løsning viser seg å være bortkastet arbeid. Enkelte aktører har levert enkle og rimelige løsninger fordi kommunene ikke har stilt spesifikke krav.
-Med økt fokus på tetthet i kummene mener vi at vi har gode løsninger i vår verktøykasse, sier Myhre videre.

Glassfiber/lysherding
Bruk av glassfiber-løsninger har forenklet fornyelsesprosessen i kumrehabiliteringen. Herding gjennomføres med et UV-lys, og hele prosessen tar bare en halv time.
Glassfiber-foringen blir også skreddersydd etter mål i den enkelte kummen og kan dermed etableres på svært kort tid ute i felt, forklarer Myhre.
Glassfiberproduktet blir dimensjonert ut fra dybde og totalt volum. Den «nye kummen» kommer ferdig produsert fra fabrikken i en lukket kasse for å hindre at lys setter i gang herdeprosessen.
Glassfiberforingen blir heist ned i kummen og «blåst opp» slik at den legger seg tett inntil eksisterende kumvegg. Her er det viktig med presisjon i monteringsprosessen. Når den nye kummen er på plass føres et UV-lys ned til bunnen av kummen og trekkes så sakte opp mot kumlokket. Etter om lag 30 minutter er herdingen gjennomført og operatøren kan renskjære ved kumbunn og åpne for grenrør.
Selve bunnen og renna må renoveres separat, og Olimb kan da tilby glassfiber eller betong, men velger i de fleste tilfeller å støpe bunn og renne med betong for å oppnå best mulig resultat.

Raskt og uten graving
Den store fordelen er at kumrehabiliteringen kan foregå raskt og uten noen form for oppgraving. Dette er spesielt viktig i byer med stor trafikk, og hvor kummene ofte ligger i veibanen. En kum midt i Majorstuakrysset i Oslo ble rehabilitert i løpet av ei natt, med minimal ulempe for trafikken i området.
Olimb benytter tyske Vertiliner som produsent av glassfiber-løsningene.
Oslo, Bergen, Asker og Bærum er kommuner som nå er godt i gang med kumrehabilitering. De har forstått at dette er en viktig del av ledningsfornyelsen.
Myhre tror flere kommuner vil se fordelen i et solid og trygt ledningsnett, - inkludert kummer.

Følg oss