Prøveanalyse råtesopp

Prøveanalyse råtesopp

Prøveanalyse råtesopp

Prøve av råtesoppskadet treverk, og eventuelt overflatisk soppvekst, kan leveres inn for identifisering av type råtesopp. Det er spesielt viktig å få bekreftet eller avkreftet angrep av ekte hussopp (Serpula lacrymans). Dette er den mest alvorlige skadegjøreren i bygninger, og riktige tiltak er avgjørende for å hindre videre skadeutvikling. Andre typer råtesopp krever normalt mindre omfattende utbedring. Alder på skadene i trematerialet kan vurderes ved behov.

Prøvemateriale i tørr tilstand, og med en størrelse på ca. 5×10 cm, kan sendes per post, eller leveres ved en av våre avdelinger i Oslo eller Trondheim. Ferdig frankerte prøveposer kan bestilles gratis per telefon, e-post eller via vår hjemmeside. Legg ved informasjon om problemstilling og type konstruksjon prøven er hentet fra. Bilder av prøvestedet kan gjerne sendes via e-post.

Rapport leveres på e-post normalt i løpet av 1-3 virkedager etter prøvemottak. Rapporten vil inneholde analyseresultat, beskrivelse av påviste skadegjørere og anbefalte tiltak, samt andre vurderinger gjort ut fra opplysninger fra kunde og prøvematerialet.

Relaterte produkter

Inspeksjon inneklima og mugg

Inspeksjon inneklima og mugg

Mycoteam foretar inneklima-inspeksjoner av alle typer bygninger og lokaler, b...


Inspeksjon fukt og vannskader

Inspeksjon fukt og vannskader

I de aller fleste tilfeller er det viktig at vi kommer ut på inspeksjon på sk...


Inspeksjon råte og konstruksjon

Inspeksjon råte og konstruksjon

Mycoteam foretar inspeksjoner av alle typer bygninger og bygningskonstruksjon...


Inspeksjon skadedyr

Inspeksjon skadedyr

Mycoteam foretar skadedyrinspeksjoner i alle typer bygninger for både privatp...