Inspeksjon råte og konstruksjon

Inspeksjon råte og konstruksjon

Inspeksjon råte og konstruksjon

Mycoteam foretar inspeksjoner av alle typer bygninger og bygningskonstruksjoner for private, selvstendig næringsdrivende og offentlige eiendomsbesittere. En skadevurdering på stedet vil gi gode og riktige løsninger av bygningstekniske og inneklimarelaterte problemer.

Ved en inspeksjon foretas det en kartlegging og prøvetaking knyttet til den problemstillingen som kunden har i sitt bygg. Vi foretar alt fra kontroll av en skade oppstått i et lite område (en såkalt punktbefaring) til full gjennomgang av en bygård, næringsbygg eller kirke. Vi har lang erfaring med samarbeid med rådgivende ingeniører (RIB) i større rehabiliteringssaker.

Mycoteams kompetanse og lange praktiske erfaring sammen med et bredt spekter av metoder for prøvetaking og spesifikke laboratorieanalyser gir et nøytralt og riktig svar på bygningers konstruksjons- og inneklimaproblemer.

Når problemene er identifisert og kartlagt kan Mycoteam anvise hvilke tiltak som er nødvendige for å utbedre skadene. Ofte er det flere løsninger på et problem avhengig av boligens bruk og kravene til bygningen (inneklima, fukt mm) og eventuelle vernestatus, og disse forskjellige utbedringsalternativene vil bli beskrevet i en rapport etter utført inspeksjon.

Relaterte produkter

Inspeksjon inneklima og mugg

Inspeksjon inneklima og mugg

Mycoteam foretar inneklima-inspeksjoner av alle typer bygninger og lokaler, b...


Inspeksjon fukt og vannskader

Inspeksjon fukt og vannskader

I de aller fleste tilfeller er det viktig at vi kommer ut på inspeksjon på sk...


Inspeksjon skadedyr

Inspeksjon skadedyr

Mycoteam foretar skadedyrinspeksjoner i alle typer bygninger for både privatp...


Fuktmåling i betong

Fuktmåling i betong

Mycoteam har kompetansen til å utføre fuktmålinger i konstruksjoner for å dok...