Inspeksjon inneklima og mugg

Inspeksjon inneklima og mugg

Inspeksjon inneklima og mugg

Mycoteam foretar inneklima-inspeksjoner av alle typer bygninger og lokaler, både for private og proffkunder. Når vi kontrollerer inneklimaet gjør vi en helhetlig vurdering. Mange faktorer påvirker inneklimaet i en bygning.

Ved mistanke om dårlig inneklima kan Mycoteam bistå med inspeksjon og samtaler, prøvetaking, vurdering og rapport med anbefalte tiltak. Ved en inspeksjon foretas det en kartlegging og prøvetaking knyttet til kundens problemstilling. Våre rapporter fungerer som dokumentasjon av de faktiske forholdene.

Vi kontrollerer for muggsoppskader, og undersøker om synlige eller skjulte muggsoppskader påvirker inneluften. Vi har utstyr for prøvetaking av muggsoppsporer, støv, partikkeltellinger i både inneluft og på flater. Vi gjennomfører logging av inneklima ved å følge med på temperatur, relativ luftfuktighet og CO2-nivå gjennom døgnet over tid.

Mycoteams kompetanse og lange praktiske erfaring sammen med et bredt spekter av metoder for prøvetaking og spesifikke laboratorieanalyser, gir et nøytralt og riktig svar på kundens inneklimaproblemer.

Vi bistår også med radonmålinger, og kan følge opp disse om det er påvist forhøyede nivåer av radon i bygg. Ved en radoninspeksjon vil det fokuseres på å finne årsaken til de forhøye nivåene og kunne anbefale kildespesifikke tiltak.

Når inspeksjonen er fullført og eventuelle inneklimaproblemer er kartlagt kan Mycoteam anvise hvilke tiltak som er nødvendige for å utarbeide problemene. Ofte er løsningen på et problem avhengig av lokalenes bruk og krav. Tiltakene vil bli beskrevet i en rapport etter utført inspeksjon.

Relaterte produkter

Inspeksjon fukt og vannskader

Inspeksjon fukt og vannskader

I de aller fleste tilfeller er det viktig at vi kommer ut på inspeksjon på sk...


Inspeksjon råte og konstruksjon

Inspeksjon råte og konstruksjon

Mycoteam foretar inspeksjoner av alle typer bygninger og bygningskonstruksjon...


Inspeksjon skadedyr

Inspeksjon skadedyr

Mycoteam foretar skadedyrinspeksjoner i alle typer bygninger for både privatp...


Fuktmåling i betong

Fuktmåling i betong

Mycoteam har kompetansen til å utføre fuktmålinger i konstruksjoner for å dok...