Fuktmåling i betong

Fuktmåling i betong

Fuktmåling i betong

Mycoteam har kompetansen til å utføre fuktmålinger i konstruksjoner for å dokumentere skadeårsak og skadeomfang. Vi benytter fuktmåleutstyr med sporbar kalibrering og måleutstyret kontrolleres jevnlig.

Restfuktighet i avretningslag kan være en stor kilde til byggfukt. Det skaper problemer i selve byggeprosessen og i bygget etter ferdigstillelse. NS 3511 krever derfor at det foretas prøver av avretningslag. Mycoteam har kompetanse og utstyr til både å ta prøver og analyser.

Ved RF-bestemmelse i avrettingslag skal det alltid tas ut en prøve av hele materialsjiktet. Det skal måles RF i avrettingslag dersom avrettingslaget tykkelse er over 20 mm. Hvis leverandørens anvisinger mangler eller ikke blir fulgt, skal det også måles RF i avrettingslag med tykkelse < 20 mm.

Relaterte produkter

Inspeksjon inneklima og mugg

Inspeksjon inneklima og mugg

Mycoteam foretar inneklima-inspeksjoner av alle typer bygninger og lokaler, b...


Inspeksjon fukt og vannskader

Inspeksjon fukt og vannskader

I de aller fleste tilfeller er det viktig at vi kommer ut på inspeksjon på sk...


Inspeksjon råte og konstruksjon

Inspeksjon råte og konstruksjon

Mycoteam foretar inspeksjoner av alle typer bygninger og bygningskonstruksjon...


Inspeksjon skadedyr

Inspeksjon skadedyr

Mycoteam foretar skadedyrinspeksjoner i alle typer bygninger for både privatp...