Mycoteam

Mycoteam har opparbeidet omfattende kunnskap om undersøkelse og vurdering av fukt- og biologiske bygningsskader. Dette gjennom egen erfaring og forskning, og samarbeid med andre anerkjente fag- og forskningsmiljøer. Vårt laboratorium har en spesialkompetanse på analyse av både biologiske skadegjørere som muggsopp, råtesopp, skaded

Les mer


Produkter Mycoteam

Inspeksjon inneklima og mugg

Inspeksjon inneklima og mugg

Mycoteam foretar inneklima-inspeksjoner av alle typer bygninger og lokaler, b...


Inspeksjon fukt og vannskader

Inspeksjon fukt og vannskader

I de aller fleste tilfeller er det viktig at vi kommer ut på inspeksjon på sk...


Inspeksjon råte og konstruksjon

Inspeksjon råte og konstruksjon

Mycoteam foretar inspeksjoner av alle typer bygninger og bygningskonstruksjon...


Inspeksjon skadedyr

Inspeksjon skadedyr

Mycoteam foretar skadedyrinspeksjoner i alle typer bygninger for både privatp...


Fuktmåling i betong

Fuktmåling i betong

Mycoteam har kompetansen til å utføre fuktmålinger i konstruksjoner for å dok...


Støy og etterklang

Støy og etterklang

Mycoteam foretar målinger og vurderinger av støy og etterklang i arbeidsmiljø...


Etterkontroll inneklima

Etterkontroll inneklima

Mycotape DNA er en test for å påvise muggsopp i inneklima. Prøvetakingen kan ...


Prøveanalyse inneklima

Prøveanalyse inneklima

Mycoteam analyserer prøver som er relevante for vurdering av inneklima. Dette...


Prøveanalyse råtesopp

Prøveanalyse råtesopp

Mycoteams laboratoriet kan ved en prøveanalyse gi generelle anbefalinger til ...


Prøveanalyse asbest

Prøveanalyse asbest

Mycoteams laboratoriet kan ved en prøveanalyse gi generelle anbefalinger til ...


Sporgassmåling ventilasjon

Sporgassmåling ventilasjon

Sporgassmåling brukes for å måle den reelle ventilasjonsraten. Den reelle ven...


Inspeksjon asbest

Inspeksjon asbest

Mycoteam analyserer materialer for asbestinnhold og kartlegger bygninger for ...