Miljøsertifisert tre for terrasser og fasader

Organowood(c) er silisiummodifisert tre som gir lang holdbarehet og vakker sølvgrå farge. Den patenterte teknologien gir treet råtebeskyttelse og skaper en jevn og vannavvisende overflate.

HVA ER ORGANOWOOD®?

OrganoWood® er miljøklassifisert tre modifisert med silisium, noe som gir lang holdbarhet og en vakker, sølvgrå nyanse. Den patenterte teknologien gir treet råte- og flammebeskyttelse og skaper en vannavvisende overflate.
OrganoWood® er egnet for miljøer med høy belastning og får en vakker, sølvgrå nyanse når det blir eksponert for vær og vind. Trevirket leveres som terrasse- og konstruksjonsvirke, samt fasadepanel med et bredt sortiment av profiler. Både huseiere, arkitekter, entreprenører og kommuner, bare for å nevne noen, blir tiltrukket av OrganoWood®s miljøprofil og sølvgrå nyanse.

OPPDAG ORGANOWOOD®S UNIKE TEKNOLOGI
Prosessen er utviklet med inspirasjon fra den naturlige fossileringsprosessen der mineraler trenger inn og mineraliserer organisk materiale. OrganoWood® er en patentert svensk innovasjon som er utviklet og produsert i Sverige. OrganoWood®s teknologi er basert på vitenskapelige gjennombrudd innenfor metoder for modifisering av biofiber. Ved hjelp av teknologien bindes silisiumstoffene til vedfibrene under høyt trykk. Væsken trenger inn i splintved og noen millimeter inn i kjernen for å gi optimal beskyttelse. Den patenterte modifiseringen av trevirket skaper et miljø der råtesopp ikke trives. Dessuten er silisiumstoffene ubrennbare, noe som gir flammebeskyttelse til trevirket. Plussbehandlet OrganoWood®-trevirke er smuss- og vannavvisende, noe som gir høyere formstabilitet, redusert risiko for overflatepåvekst og en overflate som blir lettere å rengjøre.

MILJØKLASSIFISERT TREVIRKE
OrganoWood®-modifisert trevirke er utviklet for å tåle hardt belastede miljøer uten bruk av giftige impregneringsstoffer. Alle stoffer i OrganoWood®s produkter er giftfrie og kan tilbakeføres til det naturlige kretsløpet. Dermed er det ikke nødvendig å gjenvinne trevirket som miljøfarlig avfall, det kan gjenvinnes som ubehandlet trevirke i henhold til lokale forskrifter. Alle stoffer som trevirket inneholder er klassifisert som ufarlige i henhold til CLP-forordningen (EF nr. 1272/2008).Følg oss