Mer miljøvennlig sikring med ECOpanel

Dato: 7 Jun 2021

NYHET: Endelig et grønnere alternativ av flyttbar sikring! Garda Sikring har utviklet et miljøvennlig konsept med lavere CO2 utslipp og panteordning for riktig gjenvinning.

ECOpanelet er nå tilgjengelig for alle som ønsker å ta et mer miljøvennlig valg når bygge- og anleggsplasser skal sikres. Sammen med produktet inngår et sertifikat, signert av Garda Sikring og partnerne ZND, DSV og KMT Gjenvinning. De har alle inngått forpliktelser som til sammen gir et nytt konsept for et grønnere alternativ til det norske markedet.

For våre kunder betyr dette at man kan være trygg på at man kjøper det mest miljøvennlige produktet for flyttbar sikring, i tillegg til at dette er et byggegjerde med en robust kvalitet der man unngår et bruk-og-kast produkt. Ødelagte føtter kan pantes på utvalgte returpunkt, for gjenvinning på en både kostnadsfri og korrekt måte som hensyntar miljøet.

Mer informasjon på www.ecopanel.no

Om Garda Sikring AS
Garda Anleggsikring er en del av Garda Sikring AS, og er gruppens spesialist på mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplass. Konsernet Garda Sikring er Norges ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring. Vi tilbyr porter, bommer, pullerter og gjerder i tillegg til montasje, service og beredskap. Garda Sikring leverer store og små prosjekter for private og profesjonelle kunder over hele Norge og er ledende innenfor sikring av industrianlegg, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og private eiendommer. Vi er i tillegg Norges største produsent av flettverk til gjerder. www.gardasikring.no

For mer informasjon, kontakt:
Frode Rastad
Daglig leder
Garda Anleggsikring AS
Telefon: 91 00 90 18 | E-post: frode@anleggsikring.no