Makita Norway

Makita har vært en merkevare i Norge i mange år. I 2009 ble vi etablert med egen organisasjon og eget lager, lokalisert på Rud i Bærum. Makita Corporation har snart 100 års erfaring med produktutvikling og kvalitet. Dette har vært med på å sikre Makita sin posisjon som en av verdens ledende produsenter av elektroverktøy og Makita

Les mer


Produkter Makita Norway

Metallbearbeiding

Metallbearbeiding

Metallbearbeiding


Batterier og ladere

Batterier og ladere

Batteriet beskyttelsessystem betyr en Makita batteriet og enheten mellom avan...