Lozen Produkter ASFra mars 2017 valgte vi å rendyrke salg av håndtørkere, hårfønere, stellebord, såpedispensere og sanitærroms-utstyr i et eget selskap. Tidligere ble dette markedsført under Lozen Industrier som fortsetter videre med salg av

Les mer


Produkter Lozen Produkter AS

MASKINER

MATTER

GULVPAD

PAPIR