Litt trangt? Du må nok Adapteo!

Dato: 15 Des 2021

Enten du trenger flere klasserom, mer plass i barnehagen eller mer kontorplass til nye medarbeidere så kan vi hjelpe deg med å løse ditt plassbehov. Med våre fleksible løsninger kan du enkelt skalere opp og ned etter behov.

Adapteo bygger, leier ut og selger fleksible bygg.

Vi kan bygge om, gjenbruke, skalere opp eller ned og til og med flytte byggene våre i løpet av noen uker. Dette gjør vi gjennom å bruke et modulært og sirkulært bygge konsept. Når brukeren trenger en forandring, kan byggene tilpasses. En skole kan utvide dersom antall barn øker eller et kontor kan omdefineres dersom selskapet omorganiserer. Vi tror at den beste kuren for usikkerhet er evnen til å tilpasse seg og det krever fleksible bygg. Våre bygg brukes i noen dager eller på ubestemt tid. På den måten bygger vi fleksible samfunn.