Taksystem til næringsbygg

Taksystem til næringsbygg

A6 Center, Jönköping

Vårt største pågående prosjekt i Sverige er A6-senteret i Jönköping. Lett-Tak Systemer har inngått avtale med Wästbygg for prosjektering og montering av ca. 20 000 m² tak, et arbeid som forventes å pågå frem til 2019.

Hele prosjektet består av totalt 36 000 m² bruttoareal delt inn i tre etapper, og skal gjennomføres samtidig som aktivitetene pågår som vanlig i de andre delene av kjøpesenteret.

Vårt arbeid kjennetegnes av høy kvalitet, solid kunnskap, miljøbevissthet og utføres til en konkurransedyktig pris. Våre fleksible løsninger med lange spennvidder på opptil 18 meter er grunnen til at vi er et selvsagt valg til denne typen prosjekter.

Oslo lufthavn, Gardermoen

Lett-Tak Systemers siste oppdrag på Gardermoen var å utvide en terminal på 17 000 m². Den nye terminalen er miljøsertifisert i henhold til BREEAM Excellent. Piren ble bygget for å imøtekomme en stadig økende strøm av passasjerer.

Tanken er at den nye terminalen primært vil møte etterspørselen etter flere interkontinentale ruter, med kapasitet til å ta imot de største flyene i trafikkbildet.

Lett-Tak Systemer har levert totalt 50 000 m² tak til Oslo lufthavn Gardermoen, og over 300 000 m² totalt i hele Gardermoenområdet.

Bergen lufthavn, Flesland

Den norske luftfartsmyndigheten Avinor besluttet å bygge en ny terminal på Bergen lufthavn Flesland. Med sine over 6 millioner passasjerer i 2014, er Flesland Norges nest mest travle flyplass. Den nye terminalen har 3–8 etasjer og et areal på 63 000 m².

Byggearbeidet startet i 2014 og den nye terminalen ble tatt i bruk i slutten av april 2017. Lett-Tak Systemer har prosjektert, produsert og montert det nye terminaltaket på 17 000 m².

Lett-Tak Systemer har lang erfaring med takleveranser til flyplassterminaler og et rykte som en pålitelig leverandør. Førsteklasses produkter og evnen til å holde tidsplanen er også avgjørende for at vi i dag er tilstede på alle større flyplasser i Norge.

FDV - Lett-tak med underlagspapp
FDV - Lett-tak med protan SE1,6
Rapport om lydabsorpsjonsmåling av Lett-Tak-elementer
Flanketransmisjon, rapport nr. 100725 / 01
Målerapport Luftgjennomgang
Målerapport Luftlydsgjennomgang
Avstivende skive
Oppheng av sprinkler
Øvrige oppheng
SINTEF Certification
Detaljtegninger
Lett tak montasjefilm

Relaterte produkter

Lett-Tak

Lett-Tak

18 METER SPENN OG RASK MONTERING

Nyheter Lett-Tak Systemer AS

Lett-Tak styrker satsingen på miljø

Lett-Tak styrker satsingen på miljø

Lett-Tak styrker satsingen på miljø med solceller og energiforvaltning gjenno...

Lett-Tak styrker satsingen på miljø

Lett-Tak styrker satsingen på miljø

Lett-Tak styrker satsingen på miljø med solceller og energiforvaltning gjenno...

3X Hurra!

3X Hurra!

Vi tar kvalitet, miljø og arbeidsmiljø på alvor.

3X Hurra!

3X Hurra!

Vi tar kvalitet, miljø og arbeidsmiljø på alvor.