Kameraovervåkning som stopper tyvene

Dato: 7 Mar 2019

Kameraløsningen som skremmer vekk inntrengere, har vist seg effektiv for å unngå tyveri på bygge- og anleggsplass. Koblet mot døgnbemannet alarmsentral og er en rimelig løsning for å unngå store kostnader og stopp i arbeidet.

I samarbeid med Intellity tilbyr Garda Anleggsikring et nytt konsept for byggebransjen. Løsningen består av høyttaler og Bosch-kamera med Intelligent Video Analyse (IVA) som er tilkoblet FG-godkjent alarmstasjon. Kobling mot døgnbemannet alarmstasjon gir mulighet til å avverge tyveriet før det er påbegynt. Alarmoperatøren kan advare eller skremme vekk eventuelle inntrengere over høyttaleren på kameraet (120db lydnivå), og hvis behov sende ut vekter eller tilkalle politiet. 

Produktfordeler:

  • Raskt oppe og gå med en trygg løsning - Garda står for montering, service og vedlikehold
  • Unngår store utgifter pga tapt utstyr og arbeidstid
  • Kostnadseffektiv løsning
  • Overvåkning døgnet rundt
  • Sparer vekter-utgifter
  • Kamera kan leies eller kjøpes
  • Varslingsduk avskrekker ytterligere

 

I tillegg til å sikre mot uvedkommende, er også selve sikkerheten på byggeplassen viktig. Som en del av vår helhetsløsning til byggeplassikring, tilbyr vi nå beredskapstraller som fokuserer på de ansattes arbeidshverdag. Hvis uhellet er ute, så vil våre flyttbare traller gjøre at man har utstyr for brannslukking og førstehjelp lett tilgjengelig. De kan være et supplement til allerede eksisterende HMS-utstyr på plassen, og leveres med alarm for ekstra sikkerhet. Dersom det benyttes flere enheter med Cygnus alarmsystem, kan de kobles i serie og også opp mot en hovedsentral som gjør det enklere å lokalisere hvilken enhet som har utløst alarmen.

Et nyttig tips er å også benytte LED-lys for å lyse opp byggeplassen. Dette vil redusere fristelsen til å gå inn på området, samt begrense fall/ulykker for arbeiderne.

For mer informasjon, se www.anleggsikring.no eller kontakt oss på post@anleggsikring.no / tlf. 21 39 50 30