Kalmar reduserer avvik med Bimeye

Dato: 15 Aug 2022

Kalmar fylke i Sverige har som målsetning å samle all informasjon som skapes i deres byggeprosjekter. Bimeye ble løsningen.

Eiendomsingeniør Kristoffer Hallèn kom i kontakt med Tribia angående løsningen Bimeye for noen år siden. Anledningen var oppføring av ny psykiatriavdeling ved Länssjukhuset i Kalmar.   

Ytterst få feil i prosjektet takket være Bimeye
En kjent utfordring i et byggeprosjekt er at avvik som oppstår under prosjekteringsfasen gir følgefeil i byggefasen. I Kalmar-prosjektet har et av fokusområdene blant annet vært dørmiljøer - og her har Bimeye utgjort en forskjell. 

«Det er svært tidkrevende å gjøre endringer i produksjonsfasen. Ved å slippe å rette opp feil på dører som allerede er produsert og montert, sparer vi tid og kostnader takket være Bimeye. Løsningen koster penger, men på sikt sparer vi kostnader ved å få rett informasjon fra start”, sier Kristoffer og legger til; 

«Når vi tar et tilbakeblikk på hvordan det har gått i prosjektet ser vi at det tok litt tid å komme i gang i starten, men i etterkant kan vi konstatere at det er svært få feil i prosjektet".

Mer dynamisk måte å jobbe på enn andre løsninger
I Kalmar-prosjektet har de benyttet seg av innleide konsulenter innen blant annet el, brann, arkitekt, beslag og akustikk som alle har jobbet i Bimeye parallellt med entreprenør. 

region-kalmar-kristoffer«Mange ulike roller kan jobbe i samme verktøy, det er den fremste styrken til Bimeye. Løsninger vi har brukt tidligere har hatt funksjonalitet til å håndtere delene, men da er det eksempelvis en arkitekt som må legge inn informasjon i sitt designverktøy. Å være avhengig av at konsulenter må tilbake for å endre noe er både tidkrevende og kostbart i forhold til at entreprenøren som vet hva de driver med kan gjøre dette selv. Med Bimeye reduseres dermed både tidsbruk og avvik”, sier Kristoffer. 

 

Informasjon for fremtiden
Når det gjelder å knytte prosjektinformasjon til forvaltning mener Kristoffer at Kalmar fylke generelt er veldig gode på å håndtere dette selv. 

“Bygningene vil leve i 50-80 år og da er det viktig at vi vet hva som er i bygget og hvordan vi best håndterer det. Dette er viktig da det vil foretas en lang rekke renoveringer gjennom disse årene”, sier Kristoffer. 

Vil fortsette å bruke Bimeye
Kalmar fylke er fornøyde med Bimeye og vil uten tvil fortsette å benytte løsningen i fremtidige prosjekter.  

“Vi ser ikke at det finnes noen løsning på markedet som kan erstatte den funksjonaliteten som finnes i Bimeye. Dette er et prosjektverktøy, men vi kan også hente ut informasjon. Vi legger bort Excel-lister til fordel for tilgjengelig og rett informasjon som vi også kan benytte i fremtidig administrasjon av bygget”, avslutter han. 

Er du interessert i å vite mer om Bimeye? Ta kontakt for en uforpliktet samtale og gratis demonstrasjon her.