Inneklimasentral gir stor frihet til tekniske bytter i boliger

Dato: 15 Okt 2021

Flexit EcoNordic WH4 gir arkitekt og eiendomsutvikler mulighet for betydelig omfordeling av energitiltak i nye boliger bygd etter TEK17.

Byggekostnad kan reduseres ved at man utnytter omfordeling gjennom for eksempel bruk av slankere yttervegger og mindre isolasjon i gulv og tak. Alternativt kan omfordeling gi arkitekteten større frihet i utformingen av bygget. For eksempel med økt areal av vinduer og dører.

Inneklimasentralen EcoNordic er en komplett løsning som gir et bedre inneklima med ren og frisk luft, rikelig med varmtvann og som varmer opp boligen på en energieffektiv måte med vannbåren varme. EcoNordic er spesielt tilpasset nordisk klima og er godt rustet for å møte fremtidens strenge krav til miljø og energibruk i nye boliger. EcoNordic er velegnet for boliger mellom 120 og 230 m2.

For boligeier betyr installasjon av EcoNordic en nær halvering av strømregningen sammenlignet med en bolig oppvarmet med direktevirkende elektrisitet. Energikostnaden til oppvarming av bolig og tappevann kan reduseres med 2/3.

Utnyttelse av restvarmen fra ventilasjonsanlegget i EcoNordic betyr at energibehovet reduseres. Denne reduksjonen gir arkitekt mulighet til å omfordele eller minimere energitiltak, samtidig som boligeier nesten vil halvere sin strømregning.

Det er Norsk Standard – NS 3031:2014 som beskriver metoden for beregning av bygningers energiytelse opp mot gjeldende teknisk byggforskrift (TEK 17). I byggeforskriften er energikravene beskrevet under kapittel §14 – Energi.

Bygningers termiske energibehov bør ikke dekkes av direktevirkende elektrisitet. EcoNordic sikrer varmegjenvinning av ventilasjonsluften, før restenergien fra avkastluften føres inn i en CO2-basert varmepumpe som sammen med uteluft tilfører energi til oppvarming av tappevann og vannbåren varme i boligen.

EUs nye bygningsenergikrav fastsetter nær nullenergibygg fra 2021. Med EcoNordic vil man langt på vei være der.
 

 Se film av Roar Braathen, distriktssjef i Flexit, som gir en kort presentasjon av hvordan EcoNordic fungerer.
 

Ønsker du mer informasjon om EcoNordic kan du lese mer på Flexit sin hjemmeside eller kontakte Eivind Kolstad, energirådgiver hos Flexit, på telefon 911 22 622 eller eivind.kolstad@flexit.no.