Ilume soldrevet belysning tilpasset nordiske forhold

Dato: 25 Sep 2020

Med Ilume soldrevet belysning er det slutt på strømkostnader og kabelstrekk

Ilume er et soldrevet belysningsalternativ hvor strømkostnader er redusert til null. Løsningen innebærer også store besparelser i installasjonsfasen, ved at fremføring av strømkabler bortfaller. Batteritype og kapasitet gjør at lampa lyser selv om det er kuldegrader og lange perioder uten sol. Intelligent styringssystem med bevegelsessensor muliggjør lokale tilpasninger i lysstyrke og tidsintervall.

I tillegg er energien 100% fornybar!

To typer:

Ilume 2.0 – Kan brukes på stort sett på alle uteområder som trenger belysning inkludert parkeringsplasser, turstier, småveier, parker, hytteområde, brygger og havneområder osv.

Ilume Flexi- Fleksibelt mtp plassering av armatur. Spesielt egnet for leskur/busskur.


Ilume soldrevet belysning er levert til en rekke kunder inkludert Statens Vegvesen og et utall kommuner og private aktører.


Last ned brosjyren her.

Referanseprosjekter BTG Solenergi

Bygging av dobbeltspor mellom Sandnes–Nærbø på Jærbanen

Bygging av dobbeltspor mellom Sandnes–Nærbø på Jærbanen

Nybygg | Sandnes | 200-300 Mnok

Nybygg av jernbanestasjon i Sandnes. Selve byggingen startet Januar 2027 med ...