I Flå investeres det for 4,7 mill. kr. per innbygger

Dato: 15 Aug 2018


De sentrale menneskene bak Turufjell har alle røtter i Hallingdal. Fra v. Tim Midtskau Rønning, Jon Erik Wee, Erik André Vee, Knut Hilde, Håvard Staff Brenno, Erik Sand. (Bildene er fra prosjektet Turufjells hjemmeside).


AKTUELLE PROSJEKTER: Flå kommune havner øverst på rangeringen over investering per innbygger, med 4,7 mill.kr. per hode. Dette gjelder prosjekter innen undervisning, samlingslokaler, fritidsbygg og anlegg.


Årsaken til at Flå havner øverst, er at én utbygger, Turufjell as, planlegger å bygge ut 2000 hytter og 227  leiligheter. Utbyggingen skal skje over noen år, og utbygger består av en sammenslutning av lokale eiere.

Verdi på 2-4 mrd.kr.

I tillegg er det planlagt et alpinanlegg til en samlet verdi på over 2 milliarder kroner. Total antatt verdi på investeringene ligger på mellom 2 og 4 milliarder kroner. Når kommunen da selv har under 1100 innbyggere, blir investeringsnivået per innbygger enormt.

Stor optimisme

Med den korte avstanden på kun 90 minutter fra Oslo er det stor optimisme om dette prosjektet. Byggestart er foreløpig antatt til 2020, men trolig vil utbygging av hyttetomter trinn 1, med 33 tomter, starte noe tidligere, antatt i desember 2018.

Området ligger på nordøstsiden av sentrum, fra jernbanestasjonen og opp i fjellet.

"Ekte kjærlighet til landskapet"

Fra prosjektet Turufjell as sin hjemmeside, blir det opplyst at de sentrale menneskene bak Turufjell alle har røtter i Hallingdal, «med ekte kjærlighet til landskapet og oppriktig, personlig interesse av at hyttegrenden skal bli noe alle involverte kan være stolte av». Sammen med grunneierne er Olav Thon og Ivar Tollefsen investorer i Turufjell. På hjemmesiden kan en lese at disse har stor forkjærlighet til fjellet, og skaper trygghet for fremdrift og gjennomføring. Fra før har Olav Thon gjort betydelige investeringer i Flå; blant annet kjøpesenter, hotell, leilighetsbygg, veksthus, Bjørneparken, McDonalds og idrettshall.

Det skal bygges for 242 milliarder kroner i norske kommuner i årene fremover. I Byggfaktas prosjektdatabase finner vi 3000 planlagte prosjekter innen undervisning, samlingslokaler og fritidsbygg og anlegg. Totalt 383 kommuner har konkrete planer for fremtidige bygg- og anleggsprosjekter innen ovennevnte kategorier, hvor Oslo, som den mest folkerike kommunen, troner øverst på de fleste oversikter. Vi har rangert kommunene etter investering per innbygger. Flå kommune troner ubestridt øverst med en investering per innbygger på 4 761 905 kroner.

 

FAKTA:

Turufjell alpinanlegg, Flå

Fylke:   Buskerud

Kommune:         Flå

Verdi(Mil.):        2-4 milliarder kroner

Byggestart:        2020

Entr. form:         Ikke kjent

Hytter, leiligheter (blokk), alpinanlegg, skiheis, vei, VA-ledning, elektrisk ledning,

Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.

Totalt ca 2000 hytter og 227 leiligheter på Turufjell.

Tiltakshaver: Turufjell as, Flå

RI Reguleringsplan: DBC AS

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta Live.

Last også ned vår rapport om: De 100 kommunene som har de største prosjektplanene