Hvilken fysisk sikring må du ha?

Dato: 11 Jun 2021

Den enkleste fysiske sikringen er en lås i ytterdøren. Men hva slags lås skal du ha? Hva slags dør har du? Hva er du redd skal bli borte?

Ifølge sikkerhetsloven er bedriften du jobber i pliktig til å ha en form for fysisk sikring hvis dere er leverandører av varer eller tjenester i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser. Det høres voldsomt ut, tenker du, så hva menes egentlig med sikkerhetsgraderte leveranser? Kort fortalt så er det sikkerhetsgradert informasjon som kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser. Nasjonale sikkerhetsinteresser er f.eks. objekter og infrastruktur som har, eller som huser, grunnleggende nasjonale funksjoner om de får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettsstridig overtakelse.

Bedriften som produserer klesklyper kommer ikke under sikkerhetsloven selv om de leverer til Forsvaret og Erna Solberg kjøper dem som gaver til regjeringen. Men klypene er produsert i et egenutviklet og unikt materiale som bedriften ikke ønsker at konkurrenten skal få formelen på. Derfor vil de ha kontroll på eiendommen ute som inne. Men hvilket sikkerhetsnivå skal de legge seg på? Her må de tenke balansert sikring, det vil si at de etablerte fysiske sikringstiltakene virker sammen og selvstendig. De enkelte tiltakene bør fungere uavhengig av hverandre slik at frafall av ett ikke påvirker den totale sikringsevnen. Det er som en løk, lag på lag.

Det holder kanskje med et tradisjonelt flettverksgjerde på 2 meter som ytre barriere. Det har sikringsklasse to, og kun en regulerende effekt, selv med piggtråd på toppen. Kanskje de ønsker kjøretøysperrer i en enkel linje. Men hva slags kjøretøy skal de stoppe, hvor tunge, i hvilken hastighet og i hvilken retning kan de treffe sperrene, og er de testet etter PAS 68, IWA-14 eller ASTM standarder? Har arkitekten eller entreprenøren kunnskap om dette? Hvem har kunnskap om dette og kan sørge for at klesklypeprodusenten får den sikkerheten de trenger?

I balansert sikring er det som sagt flere barrierer. En av dem er ytterveggen med dører og vinduer. Konkurrenten til vår klypeprodusent er en stor og sterk og ressurssterk aktør, som vil få tak i formelen til det unike materialet for enhver pris. Det vil gjøre dem til en ledende global aktør i markedet, så de er villige til å gå langt for å få suksessoppskriften. De har forsøkt å hacke seg inn, avlytte på avstand, filme gjennom vinduene uten å lykkes, så nå må de komme seg inn i bygget. Våre venner har laget en god verdi- og risikovurdering, og har derfor en god peiling på at de står overfor trussel aktører i klasse C eller D. I klasse D møter man internasjonale aktører med tilgang til alle typer motor, gass og/eller hydrauliskdrevne verktøy, rambukk etc. I denne klassen er det også populært å ha verktøy som krever motorisert transport, samt bærbare våpen eller sprengstoff.

Ytterveggene i fabrikken er som et skall med 150 mm armerte betongvegger, dvs sikkerhetsklasse 4 ihht til NS-EN 1627. Vinduene med karmer er også klasse 4 ihht NS-EN 356. Dvs at en aktør i klasse C bruker ca 15 min på å komme seg inn, mens en i klasse D bruker kortere tid. Nettopp derfor er det viktig med flere barrier.

Vår klypeprodusent fått hjelp til å dele opp bygget i forskjellige soner. Det vil si at ikke alle har tilgang over alt, og at det er beskyttede områder innenfor et kontrollerte områder. Disse rommene har enpersonkontroll i form av fysisk adgangskontroll / speed gates (lik de som står i resepsjonen) eller sluser. Den superhemmelige formelen ligger godt bevart i et sperret område. Hadde vår bedrift kommet inn under sikkerhetsloven så måtte de som skulle ha adgang hit ha en gyldig sikkerhetsklarering og autorisasjon, men klypeprodusenten nøyer seg kun med en vandelsattest og intervjuer.

Uavhengig om man produserer klyper, kuler og krutt eller kanelboller, så er man avhengig av en form for fysisk sikkerhet. Hvis ikke så er det ikke behov for å låse døren. Spørsmålet er om du faller innenfor sikkerhetsloven, kan være utsatt for industrispionasje, har store fysiske verdier eller bare vil skjerme deg overfor simple tyverier.

For å finne riktig lås, og hvilke andre sikkerhetstiltak du må ha, så må du basere det på hva du har av verdier og risikoen for at det skal bli borte, hvordan bygget og området er i dag og hvor dere skal være om noen år. Det er ikke sikkert dere trenger de store sikkerhetstiltakene, kanskje det holder med å lage soner der kun noen utvalgte har adgang. Og er det nødvendig med kjøretøysperrer eller pullerter hvis terrenget og gjerdet ved siden av er enkelt å kjøre over og gjennom. La oss hjelpe deg med å finne frem i alle valg av sikkerhetsklasser og sikkerhetstiltak slik at dere er rustet for uønskede hendelser i dag og for fremtiden.