Hemnes tre

Selskapet ledes av Emil Grepperud, og har totalt 8 ansatte. Sverre Kværner er styreleder. Foruten å være en fullsortiments leverandør av listverk og utforinger forhandles også det meste innen treprodukter som blomsterbrett, spilehimlinger, brannimpregnert treverk m.m. Medarbeidere med stor kompetanse og bred kontaktflate gjør bedr

Les mer