Håndtering av overvann

Stadig flere kommuner krever at overflatevannet skal håndteres på egen tomt.

Tradisjonelle steinfyllinger har i mange år blitt benyttet, men kravet til kapasitet gjør at denne løsningen fort blir kostbar. Våre løsninger baseres på kuber eller tuneller som enkelt, raskt og effektivt monteres på anleggsplassen. Disse ivaretar sikkerheten og ikke minst mulighet for spyling og inspeksjon.

For håndtering av overvann er det to ulike hovedprinsipper som gjelder.

  • Infiltrasjon: Magasinet kles med et fiberduk. Dette sikrer at vannet som ledes inn i magasinet kan infiltreres ut i tilstøtende grunn. Kan i tillegg tilknyttes en vannbrems/virvelkammer for samtidig å slippe ut godkjent mengde i offentlig nett eller elver/bekker.
  • Fordrøyning: Magasinet kles med fiberduk og membran. Dette gir da magasinet funksjon som en tett tank. I utløpet av magasinet monteres en vannbrems/virvelkammer som avgir godkjent, forhåndsdefinert, mengde vann ut i offentlig nett elver/bekker.

Våre anlegg er tilpasset nettopp ditt behov med hensyn til plassering, dybde, belastning og kapasitet. Kontakt oss i dag! Vi har markedets bredeste utvalg!
Bildet viser overvannsanlegg som er godkjent for tungtransport med kun 20cm overdekning.

http://www.helnor.no/kontakt

Følg oss