H-VINDUET - UTADSLÅENDE TOPP-/SIDESVING

Dato: 4 Apr 2017

- ET UTMERKET PRODUKT I ALL SLAGS VÆR

H-vinduet svinger aldri inn i rommet, - hverken ved lufting eller vasking. Potteplanter og gardiner berøres ikke ved lufting. Når H-vinduet er lukket, presses vindusrammen med glasset mot pakningen i karmen. Dette presset øker ytterligere når det blåser, og bidrar til at H-vinduet har langt mindre luftlekkasje enn kravene i byggeforskriftene.
Gled deg til mindre varmetap og mer innekomfort.
H-vinduet toppsving i lufteposisjon leder regn ut fra veggen. I vårt skiftende klima betyr dette færre fuktskader. H-vinduet er konstruert for lang levetid i norsk klima. Lang levetid er viktig både økonomisk og miljømessig, derfor er H-vinduet konstruert med dette for øyet. Runde kanter utvendig på trevinduene gir maksimalt feste til maling og beis. Profilene sørger for at vann renner bort og luft kommer til. Laminert tre i karm og ramme gir stabilitet – funksjon og tetthet svekkes ikke over tid. Beslag og komponenter er velprøvde med tanke på materialer og dimensjoner.

H- vinduet toppsving er uten tvil ett av Norges mest solgte vindu.

  • Betjenes med en vrider
  • Barnesikring og luftesperre er standard på alle vinduer
  • Lufteventil i karm og låsing i luftestilling som standard
  • Kan leveres med gjennomgående eller avtakbare sprosser
  • Egenutviklet sprosseklips system for enkel demontering ved rengjøring
  • Du kan velge mellom ulike farger på vindu, beslag og sprosser
  • Laminert og fingerskjøtt treverk
  • Vakuumimpregnert
  • Glasset er limt til rammen
  • Kombinert barnesikring og luftesperre