VENTILASJON I PAPIRFABRIKKER

VENTILASJON I PAPIRFABRIKKER

VENTILASJON I PAPIRFABRIKKER

En naturlig del av papirproduksjonsprosessen er at enorme mengder våt og fuktig luft må fjernes fra papirmaskinens wire– og pressparti og fra tørkeseksjonen. Denne dampen er korrosiv og ødeleggende for alle overflater den kommer i kontakt med og kondenserer på, inklusiv betongkonstruksjoner, bjelker, maskiner og ikke minst selve papirmaskinen.

Relaterte produkter

INDUSTRIELL LUFT/LUFT PLATEVARMEVEKSLER

INDUSTRIELL LUFT/LUFT PLATEVARMEVEKSLER

GUPEX® industriell luft–luft varmevekslere bygget glassfiberarmert polyester ...