LILLEHAMMER TÅRN

Nybygg av leiligheter (blokk) tilsvarende 2 bygninger i Lillehammer med 30 leiligheter på 5 etasjer hvor den ene etasjen er under bakken. Selve byggingen startet August 2018 med en beregnet byggeperiode på 11 måneder til en anslått kostnad på 80-90 mnok.

Byggherre er Lillehammer Taarn AS og som arkitekt er valgt Code Arkitektur AS. Prosjektet utføres i form av totalentreprise som håndteres av Backe Oppland AS som er totalentreprenør.

Ser vi på andre firmaer, som er koblet på byggeprosjektet i Byggfaktas database, finner vi for eksempel WSP Engineering AS som har deltatt som konstruktør, som ventilasjonsentreprenør er GK Norge AS Avd Lillehammer Ventilasjon GKI og GK Norge AS Avd Lillehammer Rør er valgt som VVS-entreprenør. El-installasjonene håndteres av GK Norge AS Avd Lillehammer Elektro mens Kjell Nordhagen AS er valgt som gulventreprenør og Kjell Nordhagen AS stod for malerarbeidet.


Produkttilknytninger: Laminert Glass

Laminert Glass

Involverte bedrift

Arkitekt forprosjekt
Code Arkitektur AS
Arkitekt
Code Arkitektur AS
Betongentreprenør
Backe Oppland AS
Byggentreprenør
Backe Oppland AS
Bærekonstr,leverandør
Opplandske Betongindustri AS
Bærekonstruksjonentre.
Opplandske Betongindustri AS
Bærekonstruksjonentre.
Skonto Prefab
Elektroinstallatør
GK Norge AS Avd Lillehammer Elektro
Fasadeentreprenør
Østlandske Fasadeteknikk AS Avd Lillehammer
Grunnentreprenør, fundam
Backe Oppland AS
Grunnentreprenør
Løype Anleggsdrift AS
Gulventreprenør
Kjell Nordhagen AS
Kjøkkenentrepr-leverand
Strai Kjøkken AS
Kontaktperson
Backe Oppland AS
Malingsentreprenør
Kjell Nordhagen AS
RI Brannsikkerhet
Firefly AS
RI Byggeteknikk
WSP Engineering AS
RI Elektroteknikk
GK Norge AS Avd Lillehammer Elektro
RI Geoteknikk
Løvlien Georåd AS
RI Reguleringsplan
Code Arkitektur AS
RI Ventilasjon
GK Norge AS Avd Lillehammer Ventilasjon GKI
RI VVS
GK Norge AS Avd Lillehammer Rør
Rørlegger
GK Norge AS Avd Lillehammer Rør
Takentreprenør
Icopaltak AS Avd Lillehammer se avd ØST
Tiltakshaver
Lillehammer Taarn AS
Totalentreprenør
Backe Oppland AS
Ventilasjoninstallatør
GK Norge AS Avd Lillehammer Ventilasjon GKI

Flere produkter Glamitec AS

Designglass Kjøkken

Designglass Kjøkken

Glass over kjøkkenbenk er en moderne løsning for å beskytte vegger på kjøkken...


Laminert fasadeglass

Laminert fasadeglass

Glassfasader med digital print kan gjøre ditt prosjekt helt unikt.


Systeminteriør

Systeminteriør

Systeminteriør i designglass gir en unik mulighet til å skape et miljø helt u...


Skillevegger til kontorlandskap

Skillevegger til kontorlandskap

Skillevegger i designglass gir en unik mulighet til å skape et miljø helt uli...


Referanseprosjekter Glamitec AS

Idrettens hus

Idrettens hus

Rehab | Molde | 180 Mnok

Rehab av idrettsbygg/gymsal i Molde på 3 etasjer. Selve byggingen startet Jan...