Garda Smart Service - Gir deg full kontroll på dine tilkomstløsninger

Dato: 15 Sep 2021

Ønsker du å redusere servicekostnader og nedetid? Garda Smart Service (GSS) er løsningen som gir deg full kontroll over alle dine motoriserte enheter online. Du får enkelt en oversikt via web eller vår nye app, uansett hvor du befinner deg!

Garda Smart Service er en nettbasert skyløsning som gir kontroll på alle dine installasjoner (bom, port, pullert og kjøretøysperrer) uansett lokasjon. Du kan blant annet sjekke om porten eller bommen er åpen eller lukket, og få beskjed f.eks via SMS ved feil/mangler. Du kan også enkelt styre brukertilgangen. Servicekostnader og nedetid vil kunne reduseres betraktelig gjennom mulighet for fjerndiagnostikk. Vi støtter deg hele veien og kan feilsøke installasjoner slik at vi mer effektivt kan hjelpe deg via telefon.

Alt overvåkes og styres fra én enhet. Sikrere og enklere blir det ikke.

Med Garda Smart Service får du:

  • MOBIL APP - enkel oversikt og håndtering på app i IOS og Android
  • LIVE FEED - av portens posisjon og sikkerhets- sensorenes tilstand
  • GSM KEY  - med bruker-aksesskontroll og logg
  • SMS-VARSLINGER - på driftskritiske funksjoner
  • SERVICE - summeringsteller og automatisk varsel ved feil og vedlikeholdsbehov
  • DRIFTSRAPPORTER - standardrapporter for å forstå driftsmønster på eget utstyr for å bedre driftskostnader
  • DIAGNOSE – feilsøk manglende driftsstabilitet
  • ÅRSUR - med unike brukerstyringer og norsk helligdagskalender - klar til bruk
  • SIM-Kort - og serviceavtale administrert av Garda Sikring – klar til bruk
  • FLEKSIBELT API - integrasjon av GSS med egne kjernesystemer for en arbeidsflate

Garda Smart Service er et svært nyttig verktøy for alle som er involvert i drift og innkjøp av f.eks. kjøreporter, bommer og pullerter. En skybasert løsning gir full kontroll uansett hvor man befinner seg. En god service- og brukskontroll gir en jevn og sikker drift for din installasjon. Garda Sikring står for alt fra installasjon, SIM-kort og skyløsning. Da slipper du å forholde deg til flere ulike leverandører.