Frisk luft til trening

Dato: 18 Sep 2019

Det er på idrettsanlegg spesielle utfordringer når det gjelder å oppnå en konstant god luftkvalitet. Lokaler til spinning, yoga eller garderober har alle ulike belastninger, og dermed også individuelle behov for utskifting av luft.

De individuelle og spesielle behovene for utskifting av luft, og eventuell komfortkjøling, kan Airmaster hjelpe til med - og det i tillegg på en svært energieffektiv måte. Airmasters desentraliserte ventilasjonsaggregat er utformet for forskjellige romstørrelser og bruk. Nedenfor ser du et beregningseksempel som viser hvordan CO2-nivået vil utvikle seg i forbindelse med en times yogatrening. I eksemplet står yogalokalet tomt etter denne ene treningsperioden, og det kan sees et tydelig fall i CO2-nivået på grunn av at ventilasjonen opprettholder en god utskifting av luften. Hvis det er fortløpende treninger som pågår i flere timer, vil CO2-nivået fortsatt kunne holdes stabilt på 994 ppm. Hvis lokalet står ubrukt i perioder vil behovsstyringen sørge for at det ikke brukes energi på ventilasjonen når det ikke er behov for det. Eksempel på beregning av ventilasjonsbehov til yogalokale
Forutsetninger for beregningen
•   Lokalets størrelse:    40m²
•   Romhøyde:    3,0m
•   Personbelastning:    10 personer
•   Aktivitetsnivå:    3,0 met
•   Utendørs CO₂-konsentrasjon:    380 ppm
Ventilasjonsløsning:
•   Ventilasjonsaggregat:    AM 900, omrøringsventilasjon, 35 dB(A)
•   Nominell luftmengde:     830 m³/t
•   Maks CO₂-konsentrasjon:     994 ppm (etter 60 minutters trening)

I eksemplet er det brukt et Airmaster AM 900-ventilasjonsaggregat, en gulvmontert modell med en kapasitet som egner seg godt til f.eks. yogalokaler.


Høy puls

Hvis det dreier seg om trening med høy intensitet, som f.eks. spinning der det er høyere krav til behovet for frisk luft, kan AM 1200-aggregatet benyttes. Her kan man med ett aggregat komme opp på en høyere luftutskiftingskapasitet, og dermed sikre et godt inneklima.

Også her vil behovsstyringen sørge for at det kun brukes energi til ventilasjon når det er behov for det. Aggregatet kan f.eks. være satt opp til å starte og stoppe på bestemte tidspunkter med en bevegelsesføler eller med en CO2-føler, eller en kombinasjon av disse.Fuktige garderober
Det kan raskt bli dårlig luft i garderoben når den fylles med svette sportsklær og damp fra dusjen. Som treningsgjest er det ubehagelig å komme inn i en garderobe med dårlig luft, og luften bør også være god med hensyn til selve bygget.

Et Airmaster ventilasjonsaggregat kan lage god luft også i rom med høy luftfuktighet, som garderober. Aggregatet kan konfigureres til å starte og stoppe på bestemte tidspunkt, eller f.eks. kombineres med en hygrostat som registrerer den relative luftfuktigheten i rommet. En hygrostat kan benyttes til å endre anleggets driftstype fra grunnventilasjon til full drift når ønsket relativ luftfuktighet overstiges.

Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til.
Les mer...

OK, jeg forstår