Naturgrus og sand

Naturgrus og sand

Naturgrus og sand

Naturgrus og sand er dannet ved at isbreer, vannerosjon og forvitring har slitt løs deler av fjellet, bearbeidet og transportert dem og avsatt dem som løsmasser. Naturgrus består derfor av større eller mindre partikler eller steiner som har blitt slipt av vann- og ismasser, og hvert enkelt korn er rundere i formen enn knust stein. Naturgrus er derfor det beste å bruke for eksempel i sandkasser og på gårdsplasser og gang- og sykkelveier.

Naturgrus deles inn følgende kategorier etter kornstørrelse i diameter:

  • Grus har kornstørrelse mellom 2 og 64 mm
  • Sand har mindre kornstørrelser fra 0,063 til 2 mm
  • Stein har større kornstørrelser fra 64 til 256 mm

Relaterte produkter

Containerutleie

Containerutleie

Vi har containere for alle formål.


Avfallsplan

Avfallsplan

Avfallsplan er en plan som beskriver hvordan bygge- og rivingsavfall blir sor...


Farlig avfall

Farlig avfall

Franzefoss er behjelpelig med e-deklarering av farlig avfall.


Suge- og spyletjenester

Suge- og spyletjenester

Vi har døgnvakt 24/7 og med moderne suge- og spylebiler utfører vi jobben ett...