Farlig avfall

Farlig avfall

Farlig avfall

Franzefoss er behjelpelig med e-deklarering av farlig avfall. Ved å delegere ansvaret til oss er du trygg på at skjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler.
Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Eksempler på dette kan være impregnert trevirke, isolerglassruter, isolasjon, maling, lim og asbest, men også rengjøringsmidler, lysstoffrør, sparepærer og batterier. Felles for alle disse er at de inneholder stoffer som er lite nedbrytbare og kan hope seg opp i levende organismer, og at de er giftige – både akutt og på lang sikt.

Det er derfor viktig å håndtere farlig avfall på en forsvarlig måte, og det er du som avfallsprodusent som har ansvaret for dette. Alle virksomheter som produserer mer enn én kilo farlig avfall i året, er forpliktet til å levere dette årlig til godkjente mottak (Avfallsforskriften kapittel 11).

For at mottaket skal ta imot det farlige avfallet ditt, må det deklareres. Det gjør du på avfallsdeklarering.no. Der fyller du ut et deklareringsskjema med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper.

Grunnen til at du må deklarere avfallet, er for å gi nødvendige opplysninger om avfallet, slik at alle som skal håndtere og transportere avfallet, kan gjøre det på en sikker måte. Skjemaet fungerer også som en dokumentasjon for deg som avfallsprodusent om at du har oppfylt leveringsplikten.

Som avfallsprodusent kan du også gi fullmakt til et avfallsmottak som kan deklarere på vegne av deg, men fullmakt fritar ikke avfallsprodusenten fra leverings- og deklareringsplikten.

Slik gir du Franzefoss fullmakt til å blistå med avfallsdeklarering
Daglig leder eller administrerende direktør må logge seg inn i Altinn og delegere Altinn-rollen Energi, miljø og klima til den personen i virksomheten som skal være administrator.

Administrator logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no for å:

  • Opprette bedriftsprofil
  • Opprette sluttbrukere (de som skal deklarere)
  • Gi fullmakt til Franzefoss slik at vi kan bistå med deklarering

Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e-post, og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere.

Brukerveiledning finner du på: www.avfallsdeklarering.no, under veiledere.

Relaterte produkter

Containerutleie

Containerutleie

Vi har containere for alle formål.


Avfallsplan

Avfallsplan

Avfallsplan er en plan som beskriver hvordan bygge- og rivingsavfall blir sor...


Suge- og spyletjenester

Suge- og spyletjenester

Vi har døgnvakt 24/7 og med moderne suge- og spylebiler utfører vi jobben ett...


Pukk

Pukk

Franzefoss leverer pukk til de fleste formål samfunnet har behov for, som til...


Nyheter Franzefoss

God avfallshåndtering er lønnsomt og viktig for miljøet

God avfallshåndtering er lønnsomt og viktig for miljøet

Jo mer som sorteres, jo mer kan gjenbrukes eller gjenvinnes til nye materiale...

God avfallshåndtering er lønnsomt og viktig for miljøet

God avfallshåndtering er lønnsomt og viktig for miljøet

Jo mer som sorteres, jo mer kan gjenbrukes eller gjenvinnes til nye materiale...