Containerutleie

Containerutleie

Containerutleie

Avfallsforskriften og Forurensingsloven stiller strenge krav til hvordan avfall skal håndteres – fra det oppstår til det gjenvinnes. Har du store avfallsmengder, kan det lønne seg å sortere avfallet i en eller flere fraksjoner.

Vi minner om at vi har innført forbud mot levering av svarte og fargede søppelsekker, og at dette gjelder ved alle våre anlegg. Brudd på dette medfører gebyr.

Se våre generelle salgs- og leveringsbetingelser her.

Relaterte produkter

Avfallsplan

Avfallsplan

Avfallsplan er en plan som beskriver hvordan bygge- og rivingsavfall blir sor...


Farlig avfall

Farlig avfall

Franzefoss er behjelpelig med e-deklarering av farlig avfall.


Suge- og spyletjenester

Suge- og spyletjenester

Vi har døgnvakt 24/7 og med moderne suge- og spylebiler utfører vi jobben ett...


Pukk

Pukk

Franzefoss leverer pukk til de fleste formål samfunnet har behov for, som til...