For pålitelig deteksjon av kjøretøyer og personer

Dato: 24 Jun 2020

Magnetic Horisontal Laserskanner utvider omfanget av applikasjoner for elektriske bommer og porter. Den er ekstra nyttig der elektriske bommer og porter hvor høy-intensiv bruk er viktig, Laserskanneren detekterer både biler, syklende og gående og skiller på disse ifht hva installasjonen skal foreta. Laserskanneren oppdager pålitelig kjøretøyer og personer, og sikrer maksimal personlig beskyttelse. Et annet bruksområde er i strukturelle situasjoner der ingen induksjonssløyfer kan installeres eller når optimal drift forhindres av for eksempel der det er varmekabler i kjørebanen.

Laserskanneren inspiserer et feltområde på maks. 9,9 x 9,9 m. Skanneområdet kan deles inn i ett sikkerhetsfelt og ett åpningsfelt. Kjøretøy og personer blir oppdaget innenfor sikkerhetsfeltet; bare veldig små gjenstander (for eksempel pendelstøtter) blir kuttet ut. Avhengig av de valgte innstillingene, åpnes applikasjonjen bare når et kjøretøy blir oppdaget, ikke personer. Bommen eller porten stenger da bare når ingen er til stede i et definert sikkerhetsfelt.