For hver kilo plast vi kildesorterer bidrar vi i gjennomsnitt til en utslippsreduksjon på 2 kilo CO₂-ekvivalenter

Dato: 15 Mar 2023

Når du resirkulerer, sparer du miljøet for den belastningen produksjon av ny plast medfører. For hver kilo plast vi gjenvinner sparer vi to kilo råolje. Plasten som gjenvinnes kan brukes i nye produkter og bør resirkuleres så mange ganger som mulig.

 Ved å resirkulere plastemballasjen reduserer vi klimagassutslippene våre med 72 300 tonn CO2-ekvivalenter.

- Grønt Punkt Norge, 02.06.2022

Ved å benytte 1 kg gjenvunnet plast (PCR) reduserer vi CO2 utslippet med 2 kg og behovet av råolje med 1 liter sammenlignet med nyråvare av plast. Dette gjelder bare kg materiale, og har ingen relevans for selve produktet.

Under kan du se noen av våre produkter som vi ønsker skal bidra til et bedre klimaregnskap:

Hahn Benk - High Line

  • Materiale: Resirkulert Plast
  • Vekt benk: 85kg
  • Utslippsreduksjon på 170kg CO2-ekvivalenter

Blomsterkasse - Riberis

  • Vekt blomsterkasse: 160kg
  • Utslippsreduksjon på 320kg   CO2-ekvivalenter