ESYLUX tilstedeværelsesdetektorer med ny rekkevidde

Dato: 27 Aug 2018

ESYLUX gir en av sine mest populære detektorserier en omfattende oppdatering. Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene COMPACT har blitt supplert med varianter med en rekkevidde på 32 meter. Til bevegelsesregistrering bruker ESYLUX som før strålingsfri passiv infrarød teknologi.

Mangfold innenfor behovsstyrt bygningsautomasjon betyr først og fremst å kunne tilpasse løsninger så nøyaktig som mulig til de individuelle omgivelsesene. For tilsvarende økt fleksibilitet i store rom utvider ESYLUX nå den populære detektorserien COMPACT.

Rekkeviddemangfold med strålingsfri PIR-sensorer
I tillegg til de allerede eksisterende tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene i serien kommer det varianter med en rekkevidde på 32 meter – for eksempel til bruk i store kontorlokaler. Bevegelsesregistrering utføres med ESYLUX’ foretrukne teknologi for passiv infrarød stråling. PIR-teknologien benytter piezoelektrisk halvlederkrystall som reagerer på kroppsvarme fra mennesker i bevegelse.

Varianter for ulike driftsteknologier
Til sammen dreier det seg om seks nye detektorutførelser for ulike driftsteknologier. Den takmonterte tilstedeværelsesdetektoren PD-C 360i/32 gir en tilstedeværelses- og dagslysavhengig styring i 230-voltsanlegg. Tilstedeværelsesdetektoren PD-C 360i/32 har i tillegg en separat HVAC-bryterkontakt. For å utvide registreringsområdet med ytterligere 32 meter finnes det en ny slavevariant. For steder med lite eller intet dagslys hvor folk oppholder seg sjelden, er den takmonterte bevegelsesdetektoren MD-C360i/32 egnet.

COMPACT-serien har også nye løsninger for styring via digitale grensesnitt. Den takmonterte tilstedeværelsesdetektoren PD-C360i/32 DUO DALI styrer to individuelle lyskanaler via DALI Broadcast og kan – kombinert med DALI-bryteren fra ESYLUX – også styre f.eks. en ventilator avhengig av tilstedeværelse. For KNX-anlegg står tilstedeværelsesdetektoren PD-C 360i/32 KNX UP klar med flere tileggsfunksjoner som er typiske for KNX. Blant disse er for eksempel sending av et separat tilstedeværelsessignal til en sentral registrering.