EPD’er med LCA-beregninger gjør det lett å velge bærekraftige Hansgrohe-produkter for norsk bygg

Dato: 21 Apr 2023

Stadig flere bruker og krever miljødokumentasjon som grunnlag for å vurdere miljøbelastningen på et produkt. Dokumentasjon består ofte av en EPD (miljødeklarasjon) laget på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA).

Nå har Hansgrohe LCA-beregninger i form av EPD’er klar for globalt sett flere enn 1200 produkter fra dusjslanger til armaturer og dusjer. Disse beregningene og dokumentasjonen for dem kan rekvireres direkte fra Hansgrohe og skaper full åpenhet i forhold til produktenes påvirkning på miljøet i fasene produksjon, bruk og avhending. I starten av 2023 vil selskapet få LCA-beregninger og EPD’er på enda flere produkter, og de vil også bli tilgjengelig på Hansgrohes egne nettsider.

EPD’er dokumenterer i standardisert form produktenes energi-/ressursforbruk og avfallsgenerering samt miljøpåvirkningen de genererer under produksjon, bruk og deponering. For bærekraftsertifisering av bygninger gjennom DGNB kan EPD’er også brukes som input til eller dokumentasjon på livsløpsvurderingen (LCA) som skal designes for bygget. EPD’er brukes også for å oppnå poeng i DGNB-sertifiseringssystemet.

Naturlig forlengelse av et grønt fokus
Hansgrohe har lenge vært dedikert til bærekraft, og selskapets Green Company-avdeling jobber hver dag med grønn omstilling, eksempelvis å gjøre produksjon, forsyningskjede, emballasje og energiforbruk mer bærekraftig. Derfor er det en helt naturlig forlengelse av prosessen at de nå gjør bærekraftsdokumentasjon tilgjengelig for kundene:

”Vi var en av de første i bransjen som begynte å ta bærekraft på alvor – allerede i 1987 lanserte vi vår første vannbesparende dusj. Siden den gang har mange flere grønne teknologier kommet til, og vi har store ambisjoner for fremtiden. Man vil derfor også oppleve at våre EPD’er oppdateres for å reflektere at våre produkters klimaavtrykk reduseres,” forteller Henning Ruud, salgssjef i Hansgrohe Norge.

Med sitt mangeårige fokus på vannbesparende produkter har Hansgrohe også utviklet en rekke teknologier som gjør at vannet føles mykt og rikt til tross for sparsomt forbruk. Det betyr at du får både høy komfort og lavt vannforbruk i ett og samme produkt.

EPDer kan lastes ned her