Environment Box AS

Environment Box er en landsdekkende leverandør av innovative løsninger for trygg sykkelparkering. For selskaper som ønsker å oppnå miljøsertifisering er vi en naturlig samarbeidspartner. Vi hjelper din bedrift med å skreddersy systemer for sykkelparkering!

Våre kunder består av transportselskaper, kommuner, utbyggere, k

Les mer


Produkter Environment Box AS

Sykkelcontainer bekledd med reklame

Sykkelcontainer bekledd med reklame

Sykkelcontainer bekledd med reklame


Sykkelcontainer bekledd med trevirke

Sykkelcontainer bekledd med trevirke

Vi tilbyr et miljø- og gjenbrukskonsept hvor brukte containere blir redesigne...


Habitatpanel

Habitatpanel

Vi kan levere habitatpanel eller kasser som gir beskyttelse og overvintringsm...


Nyheter Environment Box AS

Bærekraftige løsninger for trygg sykkelparkering

Bærekraftige løsninger for trygg sykkelparkering

Sykkelcontainer beskytter syklene fra vær, vind og tyveri. Her står syklene t...

Bærekraftige arbeidsplasser tilrettelegger for sykkelparkering

Bærekraftige arbeidsplasser tilrettelegger for sykkelparkering

Sykkelcontainer beskytter syklene fra vær, vind og tyveri. Her står syklene t...

Trygg sykkelparkering

Trygg sykkelparkering

Visste du at dersom ansatte har et trygt sted å parkere sykkelen så ville fle...