Enestående kombi-bereder designet for flere energikilder!

Dato: 15 Mar 2023

Fornyet OPTIMA TWINCOIL er designet for å kunne brukes mot flere typer energikilder. En genial forbedring med tanke på forbrukernes endrede behov.

OSO Hotwater har fornyet sin OPTIMA TWINCOIL (OTC) for å møte det endrede behovet i markedet. I forbindelse  økte energipriser og knapphet på energi, så har forbrukerne mer fokus på energieffektive løsninger for varme og varmtvann til sine boliger.

OPTIMA TWINCOIL – OTC 300 – er designet for varmepumper med en effekt opp til 15kW. Kombi-berederen kan også kobles til solvarme inntil 12kW. Dette gir en utmerket fleksibilitet både for rørlegger og forbruker.

OTC har et samlet volum på 285 liter hvorav 85 liter er en buffertank. Solfangeren kan kobles til buffertanken via den innebygget coilen. Coilen i varmtvannstanken har en overflate på 2,6 m², noe som gir en svært effektiv oppvarming av vannet.  Kombi-berederen dekker det daglige varmtvannsbehovet for minst 6 personer, samtidig som den tilfredsstiller varmebehovet for en boliger opp til ca. 400m².

I tillegg er kombi-berederen utstyrt med elektriske varmeelementer i øvre og nedre tank som sikrer drift selv om eksterne energikilder skulle svikte. Dette gjør også at kombi-berederen kan driftes som en egen energi kilde inntil man får installert varmepumpe eller solfanger. Det elektriske elementet i varmtvannstanken sikrer god varmtvannskomfort ved behov.

Kombi-berederen tar minimalt med plass og høyden på tanken er kun 1 760mm. OTC er designet i den klassiske OSO Hotwater stilen, noe som gjør at kombi-berederen er meget plasseringsvennlig. Tanken har energi klassifiseringsrating (ErP) B.

NRF: 8000243