Eltrode investerer 200 millioner i utslippsfri byggvarme

Dato: 20 Sep 2021

Eltrode sikrer sin kundeportefølje 400stk 50kW XHP Utslippsfrie varmepumper for byggvarme det neste året. Investeringen trygger leveranser i et marked med økende krav og kostnader ifm forbudet mot fossil oppvarming som trer i kraft 01.januar 2022.

Fra og med 2025 skal samtlige byggeplasser være utslippsfrie, men allerede på nyåret kommer kravet til fossilfrie byggeplasser. Vi opplever en utrolig etterspørsel, og fabrikken klarer så vidt å holde følge med leveranser og etterspørselen. Produksjonen er maksimert ut 2023 og vi kjører varmepumpene fra fabrikken og rett ut til kundene. Eltrode AS investerer 200 millioner kroner for å imøtekomme kravet om fossilfrie og utslippsfrie løsninger til anleggsmarkedet. «Vi er et selskap i sterk vekst, og vi ser på dette som en investering i våre kunder.» Sier daglig leder Freddie Hauge i Eltrode ASStadig økende strømpriser presser kostnadene oppover
Høyere kostnader i forbindelse med høye strømpriser, bruk av biodiesel og gass er deler av bekymringene til entreprenørene, men ikke den største. Den største bekymringen er tilgangen på energi, elektrisk energi. De færreste byggeplassene har tilgang på nok effekt til å varme opp nybygg bare med elektrisitet og vanlig el-varme. Vår løsning tar tak i samtlige utfordringer til anleggslederen, med lavere strømforbruk ved å kun forbruke 10kW for å produsere 48kW varme. Det vil si at belastningen på strømnettet blir lavere, og det samme blir kostnadene.» Sier daglig leder Freddie Hauge i Eltrode AS

Vanlig el-varme er ikke lenger nok
XHP 40 Nordic er navnet på vår nyeste modell i NORDIC VARMEPUMPE-Serien. Denne gir effektiv varmeavkastning opp til 1:4 og kan driftes helt ned til -25 grader. I tillegg til ren el-drift kjøres varmepumpen på et miljøvennlig kjølemedium som til fredsstiller alle krav til de forskjellige BREEAM klassene, Svanemerkede bygg, Statsbygg med mer. R454C som er det mest miljøvennlige kjølemedium som kan brukes i kalde omgivelser er brukt i våre varmepumper.

Trenger du byggvarme, byggestrøm eller belysning? Ta kontakt med Eltrode AS på mobil 934 14 555 eller send en forespørsel til torgeir@eltrode.no