Eineståande bukomfort

Dato: 23 Okt 2020

VARTDAL VEGGSYSTEM

Slankare, energisparande og like berekraftig som tradisjonelle vegger. Med Neopor®-teknologien har Vartdal Plast skapt framtidas veggsystem.
Ta kontakt med din lokale byggjevareleverandør for meir informasjon om Vartdal Veggsystem eller sjå vartdalplast.no/veggsystem

BYGG MEIR EFFEKTIVT MED LØYSINGAR FRÅ VARTDAL PLAST

Arbeidskostnaden er ein aukande del av prosjektkostnaden. STØRRE BOA.
For å redusere byggjekostnadane bør ein auke fokus på bruk av tidssparande og effektive byggjemetodar.

Vi har produktsystem som sikrar nybygg god isolasjonsevne og låg energibruk. Løysingane våre effektiviserer byggjeprosessen for både profesjonelle byggjarar og sjølvbyggjarar.

Vi har komplette system for:

  • Plate på mark
  • Grunnmur/murhus
  • Kompakte tak
  • Garasje/kalde konstruksjonar
  • Vern mot radon

Med avdelingar i heile Noreg kan vi tilby høg leveringspresisjon.
Ta kontakt med ditt lokale byggjevarehus eller besøk vartdalplast.no for meir informasjon.


Plate på mark med Vartdal Ringmur

VARTDAL RINGMUR

Ringmurelement med ferdigbehandla overflate – forskaling og tosidig isolasjon i eitt for bruk til golv på grunn.

Vartdal Ringmur gir ein stødig og varm grunn til det nye huset ditt. Vartdal Plast har eit breitt utval av ringmur og kantelement spesielt utvikla for golv på grunn. Elementet si ytterside er pålimt ei 6 mm hardpressa fibersementplate, som gir god støytmotstand.
Grunnmur med Vartdal Veggsystem

VARTDAL VEGGSYSTEM

Vartdal Veggsystem er eit fleksibelt og effektivt byggjesystem for grunnmur og veggar.

Systemet består av forskalingselement som vert stabla som byggjeklossar, og deretter fylt med ei solid kjerne av armert betong. Systemet isolerer svært godt og fører til ein vesentleg reduksjon i energibruken, utan at bereevna vert redusert. Med Veggsystem Plus+ kan vi òg tilby løysing for passivhus. Med farga puss kan du gi huset ditt uttrykket du ønskjer.

Grunnmur med Vartdal Prosjektmur

VARTDAL PROSJEKTMUR

Vartdal Prosjektmur er ferdig fra ytterst til innerst og er den einaste grunnmur i Noreg som vært levert produsert etter mål. Den unike oppbygginga kan bidra til å auke det innvendige arealet med inntil 5 %. Handtering på byggjeplass reduserast betrakteleg i forhold til tradisjonell støyping med kassettar. Betongforbruket vert òg kraftig redusert.

Elementa vert levert ferdig merka med teikningar direkte på byggjeplass frå fabrikken på Biri. Ferdig dokumentasjon gjennom Teknisk Godkjenning nr. 2124.
Næringsbygg med Vartdal Industrimur

VARTDAL INDUSTRIMUR

Vartdal Industrimur er ei skreddarsydd grunnmursløysing for effektive industribygg, som er tilpassa tomteforhold og teikning. Dette gir dokumenterbare resultat som igjen gir tryggleik for rett fundamentering til ulike typar bygg.

Elementa leverast ferdig merka med teikningar direkte på byggjeplass frå fabrikken på Biri. Ferdig dokumentasjon gjennom Teknisk Godkjenning nr. 2125

Garasje med Vartdal Garasjepakke

VARTDAL GARASJEPAKKAR

Vartdal Garasjeelement er ei komplett forskalingsløysing tilpassa alle typar garasjar; enkeltgarasje, dobbelgarasje, garasje med eller utan loft, carport eller rekkegarasjar. Vi leverer elementa på pall klare til montering. Elementa må monterast på oppretta, plant underlag.

Kunden kan velje mellom følgjande garasjepakkar; Small (18lm) Medium(22,8lm) og Large (27,6lm). Pakken inneheld garasjeelement og nødvendig tilbehøyr til ei komplett forskalingsløysing.
Golv på grunn med Vartdal L-Element

VARTDAL L-ELEMENT

Vartdal L-element er eit kantelement for golv på grunn. Elementa vert montert direkte på komprimert og avretta gruslag. Dette er ei fleksibel, rask og enkel løysing for plate på mark. L-Elementet fungerer som forskaling og isolasjon til hytter, garasjar, boder og liknande. Elementa vert leverte i høgder på 300–600 mm med 6 mm ferdigbehandla utvendig plate.