Derfor er det lurt å velge enpersonkontroll

Dato: 21 Mar 2021

Med enpersonkontroll menes det at det blir gitt autorisert adgang kun til en person om gangen. Det skjer ved bruk av speed gates, sluser, en resepsjonist eller sikkerhetsvakt.

Men hva skal du velge, og hvor skal sikkerhetstiltakene være? Skal det kun være i resepsjonen eller er lokalene delt opp i forskjellige soner og avdelinger?

For å finne ut hva du trenger så tenk på hva som kan skje:
- Kan en person ta seg inn en dør som lukket seg sakte på grunn av treghet i dørpumpe etter at en person med autorisert tilgang hadde gått inn?
- Eller hadde vedkommende mye å bære på, og fikk hjelp av en ansatt til å åpne døren for seg?
- Hva hvis vedkommende gjemmer seg på et toalett inntil alle ansatte har gått hjem for dagen, og dermed står fritt til å koble fordekte digitale enheter til virksomhetens nettverk?
- Har du tenkt på branntrappen på utsiden som gjør at man kan komme opp på taket? Der kan det være mange fysiske tilkoblingsmuligheter og liten sannsynlighet for at kompromittering kunne bli oppdaget.
- Hva hvis en møtedeltager kommer for tidlig til et møte for så å bli vist inn i møterommet. Et møterom har fysiske tilkoblingsmuligheter som kan bli utnyttet til å «kompromittere» virksomheten.

Her er noen tips til enpersonkontroll:

  1. En resepsjonist eller sikkerhetsvakt kan overse eller bli forstyrret slik at uautoriserte personer kan komme seg inn i lokalene.

  2. Registrer alle besøkende og hvem de skal treffe.

  3. Hvordan håndterer enpersonkontrollen «rush tiden» på morgenen og ettermiddagen?

  4. Er enpersonkontrollen universelt tilpasset? Skal den brukes som rømningsvei?

  5. Tenk på at designet skal passe til interiøret, det skal være en synlig barriere, men allikevel være enkel å bruke og pen å se på.

  6. Hold inngangspartiet ryddig. Det gir et godt inntrykk, og det er lettere å gjennomsøke og finne fremmedelementer.

  7. Sørg for at medarbeiderne forstår sikkerhetsprosedyrene og hvordan de skal reagere i en nødssituasjon.