DELTABEAM® FRAME sparer tid og optimaliserer romutnyttelsen

Dato: 14 Aug 2019

Tradisjonelt har alle de ulike rammekomponentene blitt kjøpt og levert av forskjellige leverandører, og ingeniøren og konstruktøren har vært ansvarlig for hele konstruksjonen og kompatibiliteten til alle komponentene. Det samme gjelder overholdelse av fremdriftsplanen med leveranser på byggeplassen.
 
Når hele rammeverket kjøpes og leveres av en leverandør, blir prosjektet enklere å håndtere. DELTABEAM® samvirkeramme består av: DELTABEAM® samvirkebjelken, samvirkesøyler og andre stålkonstruksjoner som er nødvendig for bygningens rammeverk.
 
Fordeler med DELTABEAM® samvirkeramme
  • En leverandør for hele rammeverket
  • Skreddersydd løsning
  • Smidig designprosess
  • Lette komponenter som er enkle å transportere og raske å montere
  • Standardiserte forbindelsesdetaljer
  • Komponenter til samvirkerammer er CE – merket i henhold til NS-EN 1090-1
  • Innebygd brannmotstand inntil R180

Mer plass til investeringen

Du får mer gulvplass for en gitt bygningsflate ved å bruke DELTABEAM® samvirkeramme.

DELTABEAM® samvirkeramme optimaliserer tilgjenglig område på to måter. For det første så er gulv slanke, noe som betyr at du vil få mer romhøyde eller flere etasjer for en gitt byggehøyde. For det andre tar samvirkesøyler liten plass. Dette kan føre til mer gulvplass for salg eller leie.


En skreddersydd løsning for rammeverk

DELTABEAM® samvirkeramme består av: DELTABEAM® samvirkebjelken og samvirkesøyler som kobles sammen med standardløsninger, og andre stålkonstruksjoner som er nødvendig for bygningens rammeverk. Alle komponentene fungerer perfekt, og leveres på byggeplassen til avtalt tid.

Samvirkesøyler er lagd av hul stålprofil med innvendig armeringsbur. Søyler fylles med betong på byggeplassen. Standardsøyler som finnes tilgjengelig er; kvadratiske, rektangulære og sirkulære størrelser.

Supplerende stålkonstruksjoner som også kan legges inn i leveransen med DELTABEAM® samvirkeramme er; fagverk, stag og ulike typer av bjelker og søyler.

Peikko gjør dimensjoneringen og modelleringen av rammeverkkomponentene ifølge oppgitt informasjon og spesifikasjon. Peikko kan også jobbe direkte med arkitekt, ingeniør og/eller konstruktør.

Merk at DELTABEAM® samvirkeramme tillater BREEAM- og LEED sertifiseringer.


DELTABEAM® samvirkeramme i Iso Omena kjøpesenter i Finland

Iso Omena kjøpesenter i Espoo, Finland, har blitt bygget i flere faser med ulike rammemetoder. Peikko ble valgt som rammeleverandør i den siste byggefasen. DELTABEAM® samvirkeramme ble koblet sammen med de forskjellige rammeverk som ble bygget i tidligere byggefaser.

Med en høyde på 700 mm ble DELTABEAM® brukt i svært høye belastningsområder. DELTABEAM® samvirkeramme var vesentlig slankere enn den tilgrensende fagverkløsningen som ble brukt i tidligere byggefase og tillot enkle, uhindrede varme- og ventilasjonsinstallasjoner.

Se flere DELTABEAM® samvirkeramme referanser.

Les vår DELTABEAM®
rammesystembrosjyre (en)
DELTABEAM®


Referanseprosjekter Peikko Norge AS

EDENS HAGE, NYBYGG FOR HØGSKOLEN

EDENS HAGE, NYBYGG FOR HØGSKOLEN

Nybygg | Bergen | 330 Mnok

Nybygg av kontorbygg i Bergen på 5 etasjer hvor den ene etasjen er under bakk...