Con-Form – kvalitet satt i system

Dato: 14 Sep 2015

<!-- FldStartCAPTION -->Quality Arena Hotel, Stockholm<!-- FldEndCAPTION -->

Con-Form har utviklet et komplett byggesystem basert på prefabrikerte forskalingselementer i betong, som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass. Systemet er fleksibelt, effektivt å montere og forener fordelene fra plasstøpte bygg og rene elementbygg på en unik måte.

Fordi betongelementene blir støpt i stålformer får overflaten en finish som ikke er mulig å oppnå ved tradisjonell støping. Den jevne overflaten krever minimal behandling etter montasje og støp. Resultatet er et homogent råbygg, som også ivaretar ulike krav til blant annet brann- og lydisolering.

Con-Form produserer både vegger, dekker og andre elementer som er tilpasset hverandre og dermed enkle å kombinere. Vi leverer komplette løsninger som gir større fleksibilitet, kortere byggetid og bedre økonomi i prosjektet – samtidig som det ferdige råbygget holder høyeste kvalitet.
Con-Form leverer råbygg til de fleste typer bygg med hovedvekt på leilighetsbygg og hoteller.

I tillegg til vegger og dekker kan vi levere produkter som

  • trapper
  • balkonger
  • bjelker
  • søyler
  • kulverter, støttemurer ol til infrastruktur

I våre råbygg leverer vi også produkter utenfor egenproduserte der det er behov. Dette kan være stål, hulldekker osv.

Con-form produserer mange råbygg til hotell. Vi benytter betongelementer fra egne frabrikker i kombinasjon mes stål.

Under er et par eksempler på våre referanseprosjekt:

K2 Fornebu

K2 er fellesbetegnelsen på Aker Solutions nye kontorer (råbygg levert av Contiga) og et moderne Choice hotell (råbygg levert av Con-Form). Con-Form har også levert alle kostruksjoner for felles bæring i grensesnittet kontorbygg/hotell
CHT Tromsø

Con-Form Trøndelag AS har hatt en total underentreprise på råbygget. Totalentreprenør: HENT AS


Scandic Flesland Airport

Bygges av Con-form i totalunderentreprise for Betonmast AS. 300 rom og stor konferanseavdeling.
Lerkendal Hotell

Norges tredje høyeste bygg. Con-Form Trøndelag AS har hatt en total underentreprise på råbygget.