CoilCare – Desinfektion, UV-Desinfektionssystem

Problem:

  • Hög energiåtgång beroende på att biofilm växer på kylbatterier.

Lösning med CoilCare:

  • Automatisk renhållning av kylbatterier 24/7
  • Upp till 24% lägre energikostnad
  • Bättrevärmeöverföring
  • Bättre luftgenomströmning I kylbafflar

Upp till 24% högre energiåtgång ‐
Sämre inomhusmiljö

  • CoilCare tar bort biofilm som kraftigt minskar U‐värdet för kylbafflar och gör det svårare för värmen i luften att överföras till det kalla vattnet.
  • Kylbafflar med påväxt av biofilm kräver högre temperaturskillnad mellan luften och det kylda vattnet än vad rena kylbafflar gör, för att ta bort lika mycket värme från luften.
  • CoilCare ökar kylbafflarnas U‐värde till “som nytt”.

Følg oss