CE-merkede brannporter opp til EI2 120

Dato: 20 Mar 2023

Norske Porter er leverandør av en rekke forskjellige brannporter og kan levere produktet du trenger for å opprettholde brannsikkerheten.

I samsvar med reguleringen av produktkonstruksjon for markedsføring av byggematerialer i EU må alle materialer som er dekket av den europeiske produktstandarden være CE-merket og ha en ytelseserklæring (declaration of performance – DOP). Dette gjelder brannsikre porter innenfor nasjonale og europeiske reguleringer. I tillegg til de europeiske standardene, må relevante nasjonale lovpålagte byggekrav alltid overholdes. Dette er ansvaret til hvert enkelt land og er ikke samkjørt på europeisk nivå.

Siden november 2019 har det vært krav til at alle brannporter skal leveres CE-merket og ytelses testet. I regelverket er det tydelige krav til produktets dokumentasjon, sertifisering og CE-merking. Alle produktene vi har i vårt sortiment lever opp til gjeldene standard, og vi veileder dere gjerne på veien til å finne riktig produkt.

Norske Porter AS er opptatt at alle produkter vi leverer skal tilfredsstille gjeldende krav. Vi har derfor inngått samarbeide med solide leverandører med høye krav til kvalitet og standard.

Dersom du er entreprenør, brannrådgiver, arkitekt, kalkulatør eller innkjøper og lurer på hvilket brannprodukt som passer best til ditt byggs behov stiller vi vår kompetanse til rådighet. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så skal vi gi deg informasjonen og kunnskapen du trenger.

Vi kan kontaktes både på e-post og per telefon:
Caroline Vagle – caroline@norskeporter.no tlf: 455 00 336
Per Gunnar Larsen – per.gunnar@norskeporter.no tlf: 906 98 986

NOVOSLIDE 1-FLØYET SKYVEPORT

SERTIFIKATER (GODKJENNING)

  • Hver type oppfyller kravene til EN 16034 og EN 13241 og har blitt testet for sine brannsikre egenskaper av et offisielt testingslaboratorium i samsvar med EN 1634.
  •  Alle 1-fløy­porter er sertifisert med korresponderende røykbestandig­hetstest (Sa - tett lukking, med 3-sidig forseglings-system) og holdbarhetstest (testet selvlukkende holdbarhet i henhold til EN 12605 med 10,000 sykluser (klasse C2)). Ved ønske kan porten også komme med røykbestandighet av klassifikasjon S200 (for hel fløyport uten gangdør).

 GANGDØR OG RØYKBESTANDIG GANGDØR

  • Gangdøren El2 30 til El2 90 (opp til El2 120 i testprosedyren), valgfri med Sa røykbestandig (forsegling - 3-sidig tetnings­profil), S200 røykbestandig (4-sidig omkretsforseglings­metode), installert i dørbladet mellom to elementer, standard uten nedre karmen, dørstørrelse 1,000 x 2,000 mm klare passasjemål. En gangdør uten karmer kan bare installeres hvis den klare passasjen er minst 2,100 mm og skyveportens høyde minst 2,300 mm.

BRANNKLASSE
EI2 30
EI2 60
EI2 90
EI2 120

SPESIFIKASJON
Tilsvarer EN 16034 og EN 13241
Testet for brannsikre egenskaper ved et offisielt testlaboratorium i samsvar med EN 1634-1.
Kan leveres opp til 8500 x 6000 mm.
Brannsikker         max 50 m2
Røykbestandig    max 28,8 m2 

BRANNGARDINER
Branngardiner er kun testet for innvending montasje.

EW 60 COMPACT
Testet i henhold til EN1634-1
Klassifisert i henhold til EN13501-2
Gardin er klassifisert i henhold til EN13501-1 i brannklasse B-s1, d0
10 000 åpningssykluser i henhold til C2
CE-merket i henhold til EN13241 og EN16034
 Kan leveres opp til 8000 x 8000 mm, max 64m2

EW 60 OG EW 90
Testet i henhold til EN1634-1
Klassifisert i henhold til EN13501-2
Gardin er klassifisert i henhold til EN13501-1 i brannklasse B-s1, d0
10 000 åpningssykluser i henhold til C2
CE-merket i henhold til EN13241 og EN16034
Kan leveres opp til 8000 x 8000 mm, max 64m2

EI1 45, EI2 60 OG EW 120
Testet i henhold til EN1634-1
Klassifisert i henhold til EN13501-2
Åpningssykluser i henhold til C0
CE-merket i henhold til EN13241 og EN16034
Kan leveres opp til 16 000 x 16 000 mm, max 160m2

RULLEPORT
Rulleporter for innvendig eller utvendig montasje

EW 60, RGS EW 90, EW 120 OG EW 240 TWIN
Testet i henhold til EN1634-1
Klassifisert i henhold til EN13501-2, gjelder ikke EW240.
10 000 åpningssykluser i henhold til C2
CE-merket i henhold til EN13241 og EN16034
Kan leveres opp til 9000 x 9000 mm
EW 60 –  max 70m2
EW 90 –  max 21-25 m2
EW 120 –  max 70 m2
TWIN: EW 120/E 240– max70 m2 

EI1 60 OG EW 60
Testet i henhold til EN1634-1
Klassifisert i henhold til EN13501-2
10 000 åpningssykluser i henhold til C2
CE-merket i henhold til EN13241 og EN16034
Kan leveres opp til 9250 x 8000 mm, max 40 m2

LEDDHEISEPORT
Leddheisport for innvendig eller utvendig montasje

EI1 60, EI2 90 OG EW 90
Testet i henhold til EN1634-1 og EN1634-3
Klassifisert i henhold til EN13501-2
Panelene er klassifisert i henhold til EN13501-1 i brannklasse B-s1,d 0
10 000 åpningssykluser i henhold til C2
CE-merket i henhold til EN13241 og EN16034
Kan leveres opp til 5175 x 6967 mm, max 23,5 m

EI2 120
Testet i henhold til EN1634-1
Klassifisert i henhold til EN13501-2
Panelene er klassifisert i henhold til EN13501-1 i brannklasse B-s1,d 0
Åpningssykluser i henhold til C0
CE-merket i henhold til EN13241 og EN16034
Kan leveres opp til 5100 x 6900 mm, max 23,5 m2

Vi har også en rekke andre porter med brannklassifisering i vårt sortiment.