Carlo Gavazzi AS : Smarthusløsning i omsorgs- og velferdsteknologien med Smart-house styresystem

Dato: 11 Sep 2013

 

Gjennom et livsløp kan ulike hendelser medføre funksjonssvikt. Mange vil oppleve at hukommelse og førlighet reduseres når en blir eldre. Dette kan forårsake økt risiko for ulykker, redusert selvstendighet og medføre utrygghet og bekymring både for den enkelte og familien. Smarthusteknologi er et samlebegrep for informasjon- og kommunikasjonsteknologi som brukes i boliger. Ved hjelp av fjernstyring, alarm- og varslingssystemer og ulike kommunikasjonsmedier, kan denne teknologien bidra til å kompensere for funksjonstap. Sikkerheten bedres, og man kan legge til rette for å klare seg bedre i hverdagen.

Med konseptet Smart-house tilbyr Carlo Gavazzi en komplett, brukervennlig, fleksibelt og velutprøvd smarthusløsning som enkelt kan tilpasses ulike og endrede behov i alle livets faser. Systemet kan bl.a. styre lys, varme, ventilasjon, dører og vinduer, persienner og markiser, elektriske apparater, komfyrvakt, trygghetsalarmer og adgangskontroll. Smart-house har alarm og varsling ved brann og innbrudd. Smart-house gir også alarm ved vannlekkasje, og vanntilførselen stenges automatisk. Alarmer kan overføres til vaktselskap eller hjemmehjelpstjeneste , og kan også gi varsel til pårørende via SMS. Alle funksjoner kan styres og kontrolleres med f.eks. fjernkontroll, PC, smarttelefon, nettbrett, etc.

Ta kontakt med oss på telefon 35 93 08 00, eller se www.smartbuilding.no for nærmere informasjon om Smart-house styresystem.Produktbrosjyre